Ως ορατό φάσμα χαρακτηρίζεται το τμήμα εκείνο της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που μπορεί να αντιληφθεί ο άνθρωπος με το αισθητήριο της όρασης. Το φάσμα αυτό εκτείνεται σε ακτινοβολίες με συχνότητες από  7,5·1014 Ηz  ,( Ιώδες χρώμα με μήκος κύματος στο κενό από 4000 Å ή 400 nm ) μέχρι περίπου συχνότητα 4,3·1014 Ηz , (Κόκκινο χρώμα με μήκος κύματος στο κενό 7000 Å ή 700 nm ).

Το ορατό φάσμα

Στο φάσμα αυτό μπορεί να διακρίνει κάποιος τις μεταβολές των χρωματικών αποχρώσεων ξεκινώντας από τις αποχρώσειςτου μωβ ( ιώδους ) , μπλέ, γαλάζιου . πράσινου , κίτρινου , πορτοκαλί χρώματος, ως και τις αποχρώσεις του κόκκινου ( ερυθρού )

Οι ακτινοβολίες με συχνότητες  λίγο μεγαλύτερες από 7,5·1014 Hz ( δηλαδή με μήκος κύματος στο κενό λίγο μικρότερο από 4000 Å ) αποτελούν την αόρατη υπεριώδη ακτινοβολία (Ultra Violet ή UV).

Αντίθετα οι ακτινοβολίες με συχνότητες  λίγο μικρότερες από 4,3·1014 Hz ( δηλαδή με μήκος κύματος στο κενό λίγο μεγαλύτερο από 7000 Å ) αποτελούν την αόρατη υπέρυθρη ακτινοβολία (Infrared).

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

http://gate.iesl.forth.gr/~kafesaki/Modern-Physics/various/emspectrum.html