Ορθογώνιο τραπέζιο

τραπέζιο με τουλάχιστον δύο γωνίες ορθές

Στην γεωμετρία, ορθογώνιο τραπέζιο είναι το τραπέζιο που έχει δύο γωνίες ορθές.[1][2]:103-107 Για παράδειγμα, το τραπέζιο με και η παράλληλες είναι ορθογώνιο καθώς .

Ορθογώνιο τραπέζιο με .

Όταν ένα ορθογώνιο τραπέζιο είναι και ισοσκελές, τότε είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Νικολάου, Νικολαος Δ. (1973). Θεωρητική Γεωμετρία. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων. 
  2. Ταβανλής, Χ. Επίπεδος Γεωμετρία. Αθήνα: Ι. Χιωτελη.