Ο ορνιθώνας ή κοτέτσι είναι ένα μικρό σπίτι όπου τα θηλυκά κοτόπουλα είναι ασφαλή. Υπάρχουν φωλιές που βρίσκονται μέσα στα κοτέτσια για τοποθέτηση αυγών και κούρνιες πάνω στις οποίες μπορούν να κοιμηθούν τα πουλιά. Ένα κοτόπουλο έχει συνήθως ένα εσωτερικό χώρο όπου εκεί μπορεί να γεννήσει τα αυγά και να κοιμηθεί. Επίσης υπάρχει ένας εξωτερικός χώρος όπου τα κοτόπουλα θα ταϊστούν και θα περάσουν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Το κοτέτσι πρέπει να καθαρίζεται κάθε δύο, τρεις εβδομάδες, και τα απορρίμματα να μετατοπίζονται καθημερινά. Ένα κοτέτσι θα πρέπει να κλειδώνεται τη νύχτα με όλα τα κοτόπουλα μέσα του, έτσι ώστε τα κοτόπουλα να προστατεύονται από τα αρπακτικά ζώα και πουλιά.

Ορνιθώνας

ΣκοπόςΕπεξεργασία

Ο σκοπός ενός ορνιθώνα είναι να προστατεύει τα κοτόπουλα από κακές καιρικές συνθήκες και από τους θηρευτές. Μία μέθοδος για την προστασία των κοτόπουλων είναι η τοποθέτηση ενός υλικού απομόνωσης μεταξύ δύο στρωμάτων ξύλου ή τούβλων. Επειδή τα κοτόπουλα δεν τους αρέσει η θερμότητα, τα παράθυρα θα πρέπει να προσανατολίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση. Ο σωστός εξαερισμός είναι επίσης σημαντικός για την προστασία των κοτόπουλων από την υπερθέρμανση και τη λοιμώδη βρογχίτιδα. Ένας άλλος σκοπός για τα κοτέτσια είναι η προστασία των ορνιθίων από τα αρπακτικά - ιδιαίτερα τις αλεπούδες και τις γάτες. Οι όρνιθες μπορούν να βγουν έξω από το κοτέτσι τη ημέρα, αλλά θα πρέπει να κλειδωθούν σε ένα κοτέτσι το βράδυ.