Πίερος

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Πίερος είναι γνωστά τα παρακάτω δύο διαφορετικά πρόσωπα:

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969