Το παγοπαλιρροιόμετρο, όπως αποκαλύπτει και το όνομά του, είναι ένα εξειδικευμένο μηχανικό παλιρροιόμετρο για τη μέτρηση της παλίρροιας κάτω από πάγους.

Το όργανο αυτό αποτελεί συνδυασμό του μόνιμου μηχανικού παλιρροιομέτρου που φέρεται σε εγκατάσταση φρέατος του παλιρροιογράφου, με τη διαφορά ότι το φρεάτιο σ΄ αυτό ανοίγεται σε πάγο. Το όργανο φέρει τις περισσότερες φορές και άγκυρα από την οποία συνδέεται ο πλωτήρας του οργάνου που κινείται μέσα στο φρεάτιο. Αν το όργανο αυτό είναι αυτογραφικό λέγεται «παγοπαλιρροιογράφος».

Τέτοια όργανα φέρουν κυρίως λιμένες και παράκτιες εγκαταστάσεις πολικών περιοχών όπου για κάποιο χρονικό διάστημα η θάλασσα παγώνει. Τις ενδείξεις των οργάνων αυτών τις χρησιμοποιούν περισσότερο τα παγοθαυστικά πλοία. Επίσης με τέτοια όργανα εφοδιάζονται επιστημονικές αποστολές στην Αρκτική και Ανταρκτική αφενός για μετρήσεις παλίρροιας όσο και για τη μέτρηση και παρακολούθηση του πάχους του παγετωνικού καλύμματος ή του πολικού παγοκαλύμματος αντίστοιχα.


  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου, τόμ. 15ος, σ. 370