Με τον όρο παναραβισμός χαρακτηρίζεται η προς ένωση και κοινή δράση όλων των αραβικών κρατών και λαών που τείνει περισσότερο σε μια πολιτική και μορφωτική κίνηση.

Καθ΄ όλη την περίοδο που οι Άραβες ήταν υποταγμένοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία -δηλαδή μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο- οι Οθωμανοί Σουλτάνοι έφεραν και τον τίτλο του Χαλίφη (ως διάδοχοι του Μωάμεθ) και παρέμεναν ανώτεροι θρησκευτικοί Ηγέτες των απανταχού Μουσουλμάνων. Μετά όμως απ΄ αυτόν τον πόλεμο και την κατάλυση της Αυτοκρατορίας και του θρησκευτικού τίτλου με την παράλληλη ανεξαρτητοποίηση των αραβικών Χωρών, ο Παναραβισμός έλαβε καθαρά εθνικιστικό χαρακτήρα με πολιτικούς σκοπούς που επιχειρεί να συντονίσει ο Αραβικός Σύνδεσμος.

Κύριοι υποστηρικτές της κίνησης αυτής ήταν ο Νάσερ και ο Καντάφι.

Σημειώνεται ότι ο Παναραβισμός έχει πολιτικό χαρακτήρα, σε αντιδιαστολή με τον Πανισλαμισμό που έχει θρησκευτικό χαρακτήρα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία