Πανεπιστήμιο Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου (Σκόπια)

πανεπιστήμιο στα Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία

Το Πανεπιστήμιο Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στα Σκόπια (σλαβομακεδονικά: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје) είναι το παλιότερο και μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο στη Βόρεια Μακεδονία. Πήρε το όνομά του από τους βυζαντινούς χριστιανούς θεολόγους Κύριλλο και Μεθόδιο. Την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-19, συνολικά 25.220 φοιτητές έκαναν την εγγραφή τους στο πανεπιστήμιο. Επιπλέον, το διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό αριθμεί 2.390 άτομα· υποστηρίζεται από περίπου 300 επιπλέον μέλη των εργαστηρίων του ιδρύματος.

Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η σλαβομακεδονική αλλά υπάρχει ένας αριθμός μαθημάτων που διδάσκεται στα αγγλικά, τα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά. Υπάρχουν επίσης μαθήματα τα οποία πραγματοποιούνται στην δεύτερη επίσημη γλώσσα της Βόρειας Μακεδονίας, την αλβανική γλώσσα.

Σχολές και ινστιτούτα

Επεξεργασία

Το πανεπιστήμιο περιλαμβάνει 23 τμήματα και 10 ερευνητικά ινστιτούτα:

Φιλοσοφική Σχολή

Επεξεργασία

Σχολή Φιλολογίας "Blaže Koneski"

Επεξεργασία
 • Ιδρύθηκε το 1946
 • 11 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • 13 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Σχολή Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών

Επεξεργασία
 • Ιδρύθηκε το 1946
 • 24 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • 31 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Σχολή Γεωργικής Καλλιέργειας και Διατροφής

Επεξεργασία
 • Ιδρύθηκε το 1947
 • 10 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • 24 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Σχολή Δασολογίας

Επεξεργασία
 • Ιδρύθηκε το 1947
 • 4 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • 17 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Ιατρική Σχολή

Επεξεργασία
 • Ιδρύθηκε το 1947
 • 3 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • 24 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Παιδαγωγική Σχολή "St. Clement of Ohrid"

Επεξεργασία
 • Ιδρύθηκε το 1947
 • 6 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Αρχιτεκτονική Σχολή

Επεξεργασία
 • Ιδρύθηκε το 1949
 • 1 προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
 • 4 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Επεξεργασία
 • Ιδρύθηκε το 1949
 • 5 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • 4 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Επεξεργασία
 • Ιδρύθηκε το 1950
 • 7 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • 10 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Νομική Σχολή "Iustinianus Primus"

Επεξεργασία
 • Ιδρύθηκε το 1951
 • 3 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • 6 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επεξεργασία
 • Ιδρύθηκε το 1959
 • 9 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • 6 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Επεξεργασία
 • Ιδρύθηκε το 1959
 • 8 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • 9 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Σχολή Τεχνολογίας και Μετταλουργίας

Επεξεργασία
 • Ιδρύθηκε το 1959
 • 9 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • 16 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Σχολή Στοματολογίας

Επεξεργασία
 • Ιδρύθηκε το 1959
 • 3 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • 7 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Σχολή Μουσικών Σπουδών

Επεξεργασία
 • Ιδρύθηκε το 1966
 • 27 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • 36 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Σχολή Δραματικής Τέχνης

Επεξεργασία
 • Ιδρύθηκε το 1969
 • 7 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • 13 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Επεξεργασία
 • Ιδρύθηκε το 1977
 • 2 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • 2 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Φαρμακευτική Σχολή

Επεξεργασία
 • Ιδρύθηκε το 1977
 • 2 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • 9 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Σχολή Καλών Τεχνών

Επεξεργασία
 • Ιδρύθηκε το 1980
 • 4 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • 3 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Κτηνιατρική Σχολή

Επεξεργασία
 • Ιδρύθηκε το 1991
 • 1 προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
 • 5 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Σχολή Σχεδίου και Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων

Επεξεργασία
 • Ιδρύθηκε το 2010
 • 2 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • 8 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Σχολή Επιστήμης των Υπολογιστών και Μηχανικής των Υπολογιστών

Επεξεργασία
 • Ιδρύθηκε το 2010 μετά την ενοποίηση των ερευνητικών ινστιτούτων που ιδρύθηκαν το 1982
 • 8 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • 16 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Ερευνητικά Ινστιτούτα

Επεξεργασία
 • Ινστιτούτο Γεωργίας. Ιδρύθηκε το 1923
 • Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας. Ιδρύθηκε το 1948
 • Ινστιτούτο Λαϊκής Παράδοσης "Marko Cepenkov". Ιδρύθηκε το 1950
 • Institute of Cattle Breeding. Ιδρύθηκε το 1952
 • Ινστιτούτο Οικονομικών. Ιδρύθηκε το 1952
 • Ινστιτούτο Μακεδονικής Γλώσσας "Krste Misirkov". Ιδρύθηκε το 1953
 • Ινστιτούτο Κοινωνιολογικής, Πολιτικής και Δικαστικής Έρευνας. Ιδρύθηκε το 1965
 • Ινστιτούτο Καταγραφής των Σεισμών και Σεισμολογίας. Ιδρύθηκε το 1965
 • Ινστιτούτο Θεολογίας "St. Clement of Ohrid". Ιδρύθηκε το 1977
 • Ινστιτούτο Μακεδονικής Λογοτεχνίας. Ιδρύθηκε το 1998

Αποστολή

Επεξεργασία

Το Πανεπιστήμιο Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου έχει ως αποστολή να είναι ένα:

 • αυτόνομο, επιστημονικό και ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει εκπαιδευτικές, ερευνητικές και ελκυστικές δραστηριότητες στις τεχνικές επιστήμες, τις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά, τη βιοτεχνολογία, τις καλλιτεχνικές επιστήμες, την ιατρική και τις κοινωνικές επιστήμες,
 • ένα πανεπιστήμιο αφιερωμένο στη διεθνή αναγνωρισιμότητα και την επιβεβαίωση των παραδοσιακών χαρακτηριστικών και αξιών του λαού της Βόρειας Μακεδονίας όπως: η μακεδονική γλώσσα, η μακεδονική ιστορία, η μακεδονική λογοτεχνία, ο μακεδονικός πολιτισμός, οι πολιτιστικές αξίες των διάφορων κοινοτήτων στην χώρα,
 • ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό σε όλους τους φοιτητές με βάση την ισότητα και ανεξάρτητα από το ιδεολογικό, πολιτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό υπόβαθρό τους,
 • ένα πανεπιστήμιο που συνάδει την ακαδημαϊκή προσφορά του με τις ανάγκες του κοινωνικού του περιβάλλοντος και να έχει μια συνεχή δυναμική σχέση μαζί του,
 • ένα πανεπιστήμιο που να δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον για τους υπαλλήλους του και να εξελίσσει τις ικανότητές τους προκειμένου να πετύχει την αποστολή του,
 • ένα πανεπιστήμιο που παρέχει μια διά βίου και συνεχιζόμενη εκπαίδευση,
 • ένα πανεπιστήμιο που είναι αποφασισμένο να εφαρμόζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες και πρότυπα σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του.

Απόφοιτοι

Επεξεργασία
 • Νίνα Αγγελόφσκα - υπουργός οικονομικών
 • Džordže Arsov - δήμαρχος στο Kisela Voda
 • Dimitar Bogov - διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας
 • Ljube Boškoski - πρώην υπουργός εσωτερικών υποθέσεων της Βόρειας Μακεδονίας
 • Vlado Bučkovski - πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας
 • Μπράνκο Τσερβένκοφσκι - 3ος πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας
 • Živko Čingo - συγγραφέας
 • Georgi Efremov - ακαδημαϊκός και επιστήμονας στην Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών της Βόρειας Μακεδονίας, στα πεδία της γενετικής και της βιοτεχνολογίας
 • Fatmir Besimi - υπουργός οικονομίας
 • Νίκολα Ντιμιτρόφ - πρώην αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών και πρέσβης της Βόρειας Μακεδονίας στις ΗΠΑ
 • Igor Durlovski - τραγουδιστής της όπερας
 • Dimitar Efremov - ερευνητικό προσωπικό και διευθυντής του εργαστηρίου μοριακής αιματολογίας ICGEB στην Τεργέστη της Ιταλίας
 • Lazar Elenovski - πρώην υπουργός άμυνας
 • Taki Fiti - πρώην υπουργός οικονομικών
 • Ljubomir Frčkoski - συντάκτης του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας
 • Ada Gavrilovska - καθηγήτρια στην Σχολή Πληροφορικής στο Georgia Ινστιτούτο Τεχνολογίας
 • Λιούμπτσο Γκεοργκιέβσκι - πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας
 • Danilo Gligoroski - καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Νορβηγίας
 • Μάγια Χιλ - καλλιτέχνης
 • Γκιόργκε Ίβανοφ - πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας και ανώτατος αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας
 • Zoran Jolevski - πρέσβης της Βόρειας Μακεδονίας στις ΗΠΑ και μέλος των διαπραγματεύσεων κατά διάρκεια της διαμάχης για την ονοματοδοσία της χώρας
 • Sashko Kedev - πρώην υποψήφιος για την πρωθυπουργία της Βόρειας Μακεδονίας
 • Gabriela Konevska-Trajkovska - αναπληρωτής πρωθυπουργός υπεύθυνος για τα ευρωπαϊκά ζητήματα
 • Trifun Kostovski - επιχειρηματίας και πρώην δήμαρχος των Σκοπίων
 • Tamara Kotevska - κινηματογραφίστρια, περισσότερο γνωστή για το ντοκιμαντέρ Honeyland που κέρδισε τρία βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς το 2019 και έλαβε δυο υποψηφιότητες στα 92α βραβεία Όσκαρ
 • Jagnula Kunovska - μέλος του Κοινοβουλίου
 • Ντένκο Μαλέσκι - διανοητής, διπλωμάτης και καθηγητής
 • Σεχαντέτ Μεκούλι - γυναικολόγος
 • Αντόνιο Μιλόσοσκι - υπουργός εξωτερικών
 • Zan Mitrev - γενικός διευθυντής της κλινικής Zan Mitrev
 • Judge Branko Naumoski - υπεύθυνος δικαιοσύνης στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Βόρειας Μακεδονίας
 • Tito Petkovski - μέλος του Κοινοβουλίου
 • Filip Petrovski - πρώην μέλος του Κοινοβουλίου και διευθυντής της δημοτικής βιβλιοθήκης των Σκοπίων
 • Petar Popovski - καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Aalborg
 • Goran Rafajlovski - καθηγητής στο SRH Hochschule Berlin
 • Luan Starova - συγγραφέας
 • Gorazd Rosoklija - καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια
 • Zoran Stavrevski - αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας
 • General Miroslav Stojanovski - Chief of General Staff of North Macedonia
 • Sir Boris Trajkovski - 2ος πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας
 • Simon Trpčeski - διεθνούς φήμης πιανίστας της κλασικής μουσικής
 • Vasil Tupurkovski - πολιτικός

Παραπομπές

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία