Πανεπιστήμιο Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου (Σκόπια)

πανεπιστήμιο στα Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία

Το Πανεπιστήμιο Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στα Σκόπια (σλαβομακεδονικά: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје) είναι το παλιότερο και μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο στη Βόρεια Μακεδονία. Πήρε το όνομά του από τους Βυζαντινούς Χριστιανούς θεολόγους Κύριλλο και Μεθόδιο. Τη σχολική χρονιά 2018-19, συνολικά 25.220 φοιτητές έκαναν την εγγραφή τους στο πανεπιστήμιο. Επιπλέον, το διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό αριθμεί 2.390 άτομα· υποστηρίζεται από περίπου 300 επιπλέον μέλη των εργαστηρίων του ιδρύματος.

Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η σλαβομακεδονική αλλά υπάρχει ένας αριθμός μαθημάτων που διδάσκεται στα αγγλικά, τα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά. Υπάρχουν επίσης μαθήματα τα οποία πραγματοποιούνται στην δεύτερη επίσημη γλώσσα της Βόρειας Μακεδονίας, την αλβανική γλώσσα.

Σχολές και τμήματαΕπεξεργασία

Το πανεπιστήμιο περιλαμβάνει 23 τμήματα και 10 ερευνητικά ινστιτούτα:

ΣχολέςΕπεξεργασία

 • Φιλοσοφική Σχολή
  • Ιδρύθηκε το 1946
  • 12 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • 17 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Σχολή Φιλολογίας "Blaže Koneski"
  • Ιδρύθηκε το 1946
  • 11 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • 13 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Σχολή Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών
  • Ιδρύθηκε το 1946
  • 24 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • 31 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Σχολή Γεωργικής Καλλιέργειας και Διατροφής
  • Ιδρύθηκε το 1947
  • 10 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • 24 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Σχολή Δασολογίας
  • Ιδρύθηκε το 1947
  • 4 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • 17 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Ιατρική Σχολή
  • Ιδρύθηκε το 1947
  • 3 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • 24 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Παιδαγωγική Σχολή "St. Clement of Ohrid"
  • Ιδρύθηκε το 1947
  • 6 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Αρχιτεκτονική Σχολή
  • Ιδρύθηκε το 1949
  • 1 προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
  • 4 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
  • Ιδρύθηκε το 1949
  • 5 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • 4 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Σχολή Οικονομικών Επιστημών
  • Ιδρύθηκε το 1950
  • 7 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • 10 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Νομική Σχολή "Iustinianus Primus"
  • Ιδρύθηκε το 1951
  • 3 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • 6 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Ιδρύθηκε το 1959
  • 9 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • 6 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  • Ιδρύθηκε το 1959
  • 8 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • 9 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Σχολή Τεχνολογίας και Μετταλουργίας
  • Ιδρύθηκε το 1959
  • 9 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • 16 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Σχολή Στοματολογίας
  • Ιδρύθηκε το 1959
  • 3 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • 7 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Σχολή Μουσικών Σπουδών
  • Ιδρύθηκε το 1966
  • 27 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • 36 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Σχολή Δραματικής Τέχνης
  • Ιδρύθηκε το 1969
  • 7 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • 13 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  • Ιδρύθηκε το 1977
  • 2 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • 2 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Φαρμακευτική Σχολή
  • Ιδρύθηκε το 1977
  • 2 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • 9 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Σχολή Καλών Τεχνών
  • Ιδρύθηκε το 1980
  • 4 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • 3 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Κτηνιατρική Σχολή
  • Ιδρύθηκε το 1991
  • 1 προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
  • 5 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Σχολή Σχεδίου και Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων
  • Ιδρύθηκε το 2010
  • 2 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • 8 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Σχολή Επιστήμης των Υπολογιστών και Μηχανικής των Υπολογιστών
  • Ιδρύθηκε το 2010 μετά την ενοποίηση των ερευνητικών ινστιτούτων που ιδρύθηκαν το 1982
  • 8 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • 16 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Ερευνητικά ΙνστιτούταΕπεξεργασία

 • Ινστιτούτο Γεωργίας
  • Ιδρύθηκε το 1923
 • Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας
  • Ιδρύθηκε το 1948
 • Ινστιτούτο Λαϊκής Παράδοσης "Marko Cepenkov"
  • Ιδρύθηκε το 1950
 • Institute of Cattle Breeding
  • Ιδρύθηκε το 1952
 • Ινστιτούτο Οικονομικών
  • Ιδρύθηκε το 1952
 • Ινστιτούτο Μακεδονικής Γλώσσας "Krste Misirkov"
  • Ιδρύθηκε το 1953
 • Ινστιτούτο Κοινωνιολογικής, Πολιτικής και Δικαστικής Έρευνας
  • Ιδρύθηκε το 1965
 • Ινστιτούτο Καταγραφής των Σεισμών και Σεισμολογίας
  • Ιδρύθηκε το 1965
 • Ινστιτούτο Θεολογίας "St. Clement of Ohrid"
  • Ιδρύθηκε το 1977
 • Ινστιτούτο Μακεδονικής Λογοτεχνίας
  • Ιδρύθηκε το 1998

ΑποστολήΕπεξεργασία

Το Πανεπιστήμιο Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου έχει ως αποστολή να είναι ένα :

 • αυτόνομο, επιστημονικό και ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει εκπαιδευτικές, ερευνητικές και ελκυστικές δραστηριότητες στις τεχνικές επιστήμες, τις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά, την βιοτεχνολογία, τις καλλιτεχνικές επιστήμες, την ιατρική και τις κοινωνικές επιστήμες ;
 • ένα πανεπιστήμιο αφιερωμένο στην διεθνή αναγνωρισιμότητα και την επιβεβαίωση των παραδοσιακών χαρακτηριστικών και αξιών του λαού της Βόρειας Μακεδονίας όπως : η μακεδονική γλώσσα, η μακεδονική ιστορία, η μακεδονική λογοτεχνία, ο μακεδονικός πολιτισμός, οι πολιτιστικές αξίες των διάφορων κοινοτήτων στην χώρα ;
 • ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό σε όλους τους φοιτητές με βάση την ισότητα και ανεξάρτητα από το ιδεολογικό, πολιτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό υπόβαθρό τους ;
 • ένα πανεπιστήμιο που συνάδει την ακαδημαϊκή προσφορά του με τις ανάγκες του κοινωνικού του περιβάλλοντος και να έχει μια συνεχή δυναμική σχέση μαζί του ;
 • ένα πανεπιστήμιο που να δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον για τους υπαλλήλους του και να εξελίσσει τις ικανότητές τους προκειμένου να πετύχει την αποστολή του ;
 • ένα πανεπιστήμιο που παρέχει μια δια βίου και συνεχιζόμενη εκπαίδευση ;
 • ένα πανεπιστήμιο που είναι αποφασισμένο να εφαρμόζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες και πρότυπα σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του.

ΑπόφοιτοιΕπεξεργασία

 • Nina Angelovska - υπουργός οικονομικών
 • Džordže Arsov - δήμαρχος στο Kisela Voda
 • Dimitar Bogov - διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας
 • Ljube Boškoski - πρώην υπουργός εσωτερικών υποθέσεων της Βόρειας Μακεδονίας
 • Vlado Bučkovski - πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας
 • Branko Crvenkovski - 3ος πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας
 • Živko Čingo - συγγραφέας
 • Georgi Efremov - ακαδημαϊκός και επιστήμονας στην Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών της Βόρειας Μακεδονίας, στα πεδία της γενετικής και της βιοτεχνολογίας
 • Fatmir Besimi - υπουργός οικονομίας
 • Nikola Dimitrov - πρώην αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών και πρέσβης της Βόρειας Μακεδονίας στις ΗΠΑ
 • Igor Durlovski - τραγουδιστής της όπερας
 • Dimitar Efremov - ερευνητικό προσωπικό και διευθυντής του εργαστηρίου μοριακής αιματολογίας ICGEB στο Τρίεστε της Ιταλίας
 • Lazar Elenovski - πρώην υπουργός άμυνας
 • Taki Fiti - πρώην υπουργός οικονομικών
 • Ljubomir Frčkoski - συγγραφέας του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας
 • Ada Gavrilovska - καθηγήτρια στην Σχολή Πληροφορικής στο Georgia Ινστιτούτο Τεχνολογίας
 • Ljubčo Georgievski - πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας
 • Danilo Gligoroski - καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Νορβηγίας
 • Maja Hill - καλλιτέχνης
 • Gjorge Ivanov - πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας και ανώτατος αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας
 • Zoran Jolevski - πρέσβης της Βόρειας Μακεδονίας στις ΗΠΑ και μέλος των διαπραγματεύσεων κατά διάρκεια της διαμάχης για την ονοματοδοσία της χώρας
 • Sashko Kedev - πρώην υποψήφιος για την πρωθυπουργία της Βόρειας Μακεδονίας
 • Gabriela Konevska-Trajkovska - αναπληρωτής πρωθυπουργός υπεύθυνος για τα ευρωπαϊκά ζητήματα
 • Trifun Kostovski - επιχειρηματίας και πρώην δήμαρχος των Σκοπίων
 • Tamara Kotevska - κινηματογραφιστής, περισσότερο γνωστός για το ντοκιμαντέρ Honeyland που κέρδισε τρία βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance το 2019 και έλαβε δυο υποψηφιότητες στα 92α βραβεία Όσκαρ
 • Jagnula Kunovska - μέλος του Κοινοβουλίου
 • Denko Maleski - διανοητής, διπλωμάτης και καθηγητής
 • Sehadete Mekuli - γυναικολόγος
 • Antonio Milošoski - υπουργός εξωτερικών
 • Zan Mitrev - γενικός διευθυντής της κλινικής Zan Mitrev
 • Judge Branko Naumoski - υπεύθυνος δικαιοσύνης στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Βόρειας Μακεδονίας
 • Tito Petkovski - μέλος του Κοινοβουλίου
 • Filip Petrovski - πρώην μέλος του Κοινοβουλίου και διευθυντής της δημοτικής βιβλιοθήκης των Σκοπίων
 • Petar Popovski - καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Aalborg
 • Goran Rafajlovski - καθηγητής στο SRH Hochschule Berlin
 • Luan Starova - συγγραφέας
 • Gorazd Rosoklija - καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια
 • Zoran Stavrevski - αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας
 • General Miroslav Stojanovski - Chief of General Staff of North Macedonia
 • Sir Boris Trajkovski - 2ος πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας
 • Simon Trpčeski - διεθνούς φήμης πιανίστας της κλασικής μουσικής
 • Vasil Tupurkovski - πολιτικός

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία