Παρεγκεφαλίδα

περιοχή του εγκεφάλου που συντονίζει τις κινητήριες λειτουργίες και τους μύες

Η παρεγκεφαλίδα είναι δομή του εγκεφάλου που παίζει σημαντικό ρόλο στον συντονισμό των κινήσεων. Δέχεται αισθητικές πληροφορίες και στη συνέχεια επηρεάζει νευρικές οδούς, ώστε να προκαλέσει τις λεπτές, ήπιες και συνδυασμένες κινήσεις. Βρίσκεται στο πίσω μέρος του εγκεφάλου και καλείται «ελάσσων εγκέφαλος».

Μοντέλο ανθρώπινου εγκεφάλου, όπου η παρεγκεφαλίδα διακρίνεται με μοβ χρώμα.

Περιοχές Επεξεργασία

Η παρεγκεφαλίδα χωρίζεται σε τρεις γενικές περιοχές:

Αρχαιοπαρεγκεφαλίδα Επεξεργασία

Ονομάζεται επίσης και αιθουσοπαρεγκεφαλίδα. Συμμετέχει κυρίως στον έλεγχο της θέσης και της ισορροπίας, καθώς και στην κίνηση της κεφαλής και των οφθαλμών. Δέχεται προσαγωγά σήματα από την αιθουσαία συσκευή και στη συνέχεια στέλνει απαγωγές ίνες στις κατάλληλες κατιούσες κινητικές οδούς.

Παλαιοπαρεγκεφαλίδα Επεξεργασία

Ονομάζεται επίσης νωτιοπαρεγκεφαλίδα. Ελέγχει κατά κύριο λόγο την κίνηση των εγγύς τμημάτων των άνω και κάτω άκρων. Δέχεται αισθητικές πληροφορίες για την κίνηση των σκελών και στη συνέχεια τροποποιεί και συντονίζει αυτές τις κινήσεις διά μέσου απαγωγών οδών στις κατάλληλες κατιούσες κινητικές οδούς.

Νεοπαρεγκεφαλίδα Επεξεργασία

Ονομάζεται επίσης εγκεφαλοπαρεγκεφαλίδα. Είναι το μεγαλύτερο τμήμα της παρεγκεφαλίδας και συντονίζει την κίνηση των άπω τμημάτων των άνω και κάτω άκρων. Δέχεται σήματα από τον εγκεφαλικό φλοιό και έτσι βοηθάει στον σχεδιασμό της κινητικής δραστηριότητας (π.χ. βλέποντας ένα μολύβι και στη συνέχεια σχεδιάζοντας και επιτελώντας την κίνηση του χεριού για να το σηκώσει).

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Snell R., "Κλινική ανατομική", ιατρικές εκδόσεις Λίτσας.
  • Hansen J. & Koeppen B., "Φυσιολογία του ανθρώπου - Netter", εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2004.