Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Περίβοια είναι κυρίως γνωστή η νεότερη από τις θυγατέρες του βασιλιά των Γιγάντων Ευρυμέδοντα. Η Περίβοια ζευγάρωσε με τον θεό της θάλασσας Ποσειδώνα και από την ένωση αυτή γεννήθηκε ο Ναυσίθοος, ο πρώτος χρονικά βασιλιάς των Φαιάκων, όπως μνημονεύεται στην Οδύσσεια (ραψωδία η, στίχοι 57-62). Η Οδύσσεια περιγράφει την Περίβοια ως «ασύγκριτη στην ομορφιά γυναίκα» («γυναικών είδος αρίστη», η 57).

Με το όνομα Περίβοια απαντώνται ακόμα και τα παρακάτω επτά πρόσωπα:

  1. Η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Ακεσσαμενού της Πιερίας. Αυτή η Περίβοια αναφέρεται στην Ιλιάδα (Φ 142) και ήταν μητέρα του Πηλεγόνα από τον Αξιό.
  2. Μία από τις Ωκεανίδες.
  3. Η σύζυγος του Τελαμώνα, κόρη του Κυχρέως ή του Αλκάθου και της Πυργούς ή της Ευαίχμης. Αυτή η Περίβοια ήταν η μητέρα του Αίαντα.
  4. Σύζυγος του Πολύβου, θετή μητέρα του Οιδίποδα.
  5. Μία από τις Ναϊάδες.
  6. Μητέρα του Τυδέα.
  7. Περίβοια και Κλεοπάτρα ονομάζονταν οι πρώτες δύο παρθένες που έστειλαν οι κάτοικοι της Λοκρίδας στον ναό της Αθηνάς στην Τροία για να τους απαλλάξει από μια επιδημία.
  • Το αντίστοιχο άρθρο της αγγλόγλωσσης Wikipedia
  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969
  • Κρουσίου: «Λεξικόν Ομηρικόν», διασκευή από την 6η γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901, σ. 714