Πλουτώνιο-244

ισότοπο του πλουτωνίου
Πλουτώνιο-244
Γενικά
Όνομα, Σύμβολο Πλουτώνιο-244,244Pu
Νετρόνια 150
Πρωτόνια 94
Πληροφορίες νουκλεϊδίου
Αφθονία στη φύση ιχνοποσότητες
Ημιζωή 80.800.000 χρόνια
Μάζα ισότοπου 244,0642045 u
Είδος ραδιενέργειας Ενέργεια διάσπασης
α διάσπαση
β-β-

Κύριο άρθρο: Ισότοπα του πλουτωνίου

Το πλουτώνιο-244 είναι ένα ισότοπο του πλουτωνίου που έχει διάρκεια ημιζωής 80.000.000 χρόνια. Είναι μακροβιότερο από οποιαδήποτε άλλα ισότοπα του πλουτωνίου και από οποιαδήποτε άλλη ακτινίδα εκτός από τις τρεις φυσικά υπαρκτές, το ουράνιο-235 (700 εκατ. χρόνια), το ουράνιο-238 και το θόριο-232. Είναι επίσης μακροβιότερο από οποιαδήποτε άλλα γνωστά ραδιοϊσότοπα εκτός από το σαμάριο-146 (103 εκ. χρ.), το κάλιο-40 (1,25 δισ. χρόνια) και ένα αριθμό από σχεδόν σταθερά ισότοπα με ημιζωές πολύ μεγαλύτερες από την ηλικία του σύμπαντος, όπως είναι το βισμούθιο-209 (19 πεντάκις εκατομμύρια χρόνια).

Πιο ακριβείς μετρήσεις, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, έχουν εντοπίσει αρχέγονο πλουτώνιο-244 [1]. Δεδομένου ότι η ηλικία της Γης είναι περίπου 50 ημιζωές, η εναπομείνουσα ποσότητα του πλουτωνίου-244 θα πρέπει να είναι πολύ μικρή. Ωστόσο, δεδομένου ότι το πλουτώνιο-244 δεν μπορεί εύκολα να παραχθεί από φυσική σύλληψη νετρονίων στο περιβάλλον χαμηλής δραστηριότητας νετρονίων των μεταλλευμάτων ουρανίου (βλ. παρακάτω), η παρουσία του δεν μπορεί ευλόγως να εξηγηθεί με οποιοδήποτε άλλο μέσο από τη δημιουργία της διαδικασίας πυρηνοσύνθεσης r στα σουπερνόβα. Το πλουτώνιο-244 είναι έτσι το πιο ολιγόζωο και το βαρύτερο αρχέγονο ισότοπο που έχει ανιχνευθεί ή προβλεφθεί θεωρητικά.

Σε αντίθεση με πλουτώνιο-238, πλουτώνιο-239, πλουτώνιο-240, πλουτώνιο-241, και το πλουτώνιο-242, το πλουτώνιο-244 δεν παράγεται σε μεγάλες ποσότητες από τον κύκλο του πυρηνικού καυσίμου, διότι η περαιτέρω σύλληψη νετρονίων στο πλουτώνιο-242 παράγει πλουτώνιο-243 το οποίο έχει μια σύντομη ημιζωή (5 ώρες) και διασπάται γρήγορα με βήτα διάσπαση σε αμερίκιο-243 μη έχοντας πολλές ευκαιρίες να συλλάβει περαιτέρω νετρόνια σε οποιαδήποτε αλλά περιβάλλοντα πολύ υψηλής ροής νετρονίων. Παρ' όλα αυτά, μια πυρηνική έκρηξη από όπλο μπορεί να παραγάγει ορισμένο πλουτώνιο-244 από την ταχεία διαδοχική σύλληψη νετρονίων.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. D. C. Hoffman, F. O. Lawrence, J. L. Mewherter, F. M. Rourke: "Ανίχνευση του πλουτωνίου-244 στη Φύση", στην: Φύση 1971, 234, 132–134; doi:10.1038/234132a0.