Πολιτικά δικαστήρια

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Πολιτικά Δικαστήρια ονομάζονται τα Δικαστήρια, τα οποία είναι αρμόδια να εκδικάζουν διαφορές Ιδιωτικού Δικαίου, διαφορές δηλαδή μεταξύ ιδιωτών. Ως επί το πλείστον οι διαφορές αυτές είναι Αστικού και Εμπορικού Δικαίου. Αντιδιαστέλλονται έτσι με τα ποινικά δικαστήρια και τα διοικητικά δικαστήρια. Στην Ελλάδα τα πολιτικά Δικαστήρια είναι:

Δείτε επίσης Επεξεργασία