Πομπός

μηχάνημα εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος

Ο πομπός αποτελεί επί το πλείστον μέρος ενός συστήματος επικοινωνίας. Ο πομπός είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που, συνήθως με τη βοήθεια μιας κεραίας, εκπέμπει σήματα που περιέχουν πληροφορίες όπως το ραδιοφωνικό, το τηλεοπτικό ή σήμα άλλων τηλεπικοινωνιών.

Συσκευή πομπού

Δέχεται κάποια δεδομένα τα οποία μετασχηματίζει ή κωδικοποιεί για να μεταδοθούν σε κάποιο κανάλι ή μέσο μετάδοσης. Ως μέσα μετάδοσης μπορούν να θεωρηθούν ο κενός χώρος, δισύρματα καλώδια,οπτικές ίνες κ.α. Παράδειγμα πομπών είναι αυτοί της τηλεόρασης , του ραδιοφώνου, επίγειοι πομποί προς τηλεπικοινωνιακός δορυφόρους. Στην πληροφορική πομπός μπορεί να θεωρηθεί ένα modem , το οποίο δέχεται ροή ψηφιακών δεδομένων, τα οποία μετατρέπει σε αναλογικό σήμα πριν τα αποστείλει στο τηλεφωνικό δίκτυο.

Για να έχει νόημα η αποστολή δεδομένων πρέπει να υπάρχει και κάποιος παραλήπτης - δέκτης ο οποίος κάνει την αντίστροφη εργασία. Δηλαδή μετατρέπει τα δεδομένα του καναλιού μετάδοσης στα πρωτογενή που έλαβε ο πομπός.

  • Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι πάσης φύσεως συσκευές ραντάρ, (επιφανείας, αέρος κ.λπ), τα ηλεκτρονικά βυθόμετρα, κ.ά υποβρύχιες συσκευές που αποτελούν ταυτόχρονα πομπο-δέκτες των ιδίων (δικών τους) ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.