Αναλογικό σήμα είναι η ρέουσα ένταση που λαμβάνει συνεχείς τιμές σε ένα μέσο μετάδοσης συναρτήσει του χρόνου[σ 1] αντικατοπτρίζοντας τη διακύμανση μιας ποιότητας που μεταβάλλεται ομοίως στον χρόνο, καθώς αυτός οδεύει προς τα εμπρός. Ο όρος συνήθως αναφέρεται σε ηλεκτρικά σήματα, ομοίως όμως φορείς αναλογικών σημάτων είναι μηχανικά, αέρια, υδραυλικά και άλλα συστήματα.

Το αναλογικό σήμα χρησιμοποιεί ιδιότητες του μέσου μετάδοσης για να μεταφέρει τις πληροφορίες της μεταβολής της ποιότητας που αντικατοπτρίζει. Ένας ήχος που ταξιδεύει σε ένα μέσο, π.χ. τον αέρα, αποτελεί ένα αναλογικό σήμα που μεταφέρει τη διακύμανση της πίεσης που προκαλεί στον αέρα η ταλάντωση μιας ηχητικής πηγής, για παράδειγμα ενός διαπασών. Ένα ηλεκτρικό σήμα χρησιμοποιεί διαφορετικό μέσο (ηλεκτρικό κύκλωμα) για τη μετάδοση της πληροφορίας που εκπέμπει μια ηχητική πηγή, έπειτα από μετατροπή των κυμάτων πίεσης σε ηλεκτρικές διακυμάνσεις μέσω π.χ. ενός μικροφώνου.

Ένα αναλογικό σήμα αντικατοπτρίζει με δυνάμει[σ 2] άπειρη ακρίβεια τη διακύμανση φυσικών φαινομένων, όπως του φωτός, της θερμοκρασίας, της θέσης, του ήχου, της πίεσης, της υγρασίας κλπ. Σε ένα ηλεκτρικό σήμα η πληροφορία μπορεί να μεταφέρεται με διαφοροποίηση της ηλεκτρικής τάσης, της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος, της συχνότητας κλπ που μεταβάλλονται ακολουθώντας τη μεταβολή του φυσικού φαινομένου που περιγράφουν.

Το αναλογικό σήμα χρησιμοποιήθηκε μεταξύ άλλων για τηλεοπτικές εκπομπές, αν και από την δεκαετία του 2000 έχει εγκαταλειφθεί σε πολλές δεκάδες χώρες.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Σημειώσεις

Επεξεργασία
  1. Η χρονική διαμέριση στη ροή της πληροφορίας είναι άπειρη και αντίστοιχα απειροστές είναι οι μεταβολές του μέσου διάδοσης που ακολουθούν τη διακύμανση.
  2. Υπάρχει εξάρτηση της ποιότητας της μετάδοσης του σήματος από τις ιδιότητες του μέσου μετάδοσης, το οποίο ενδεχόμενα φιλτράρει το σήμα και αφαιρεί μέρη της πληροφορίας.