Με τον όρο Ροή χαρακτηρίζεται γενικά οποιαδήποτε παρατηρούμενη συνεχόμενη κίνηση μορφής της ύλης μέσα στο χώρο. Συναφής επίσης όρος είναι και το «ρεύμα» που απαντάται περισσότερο στον Ηλεκτρισμό και στη Μετεωρολογία. Ακόμη όμως απαντάται και στις καθημερινές εκφράσεις, περιφραστικά της ιδέας της συνεχούς κίνησης όπως π.χ. ροή ειδήσεων, ροή τηλεοπτικού προγράμματος κ.λπ.

Περισσότερο όμως ως επιστημονικός όρος αφορά την κίνηση των ρευστών και ειδικότερα των υγρών με συνέπεια να θεωρείται ο σημαντικότερος όρος στη Μηχανική των ρευστών δηλαδή στην Υδροδυναμική και στην Υδραυλική. Παράλληλα όμως θεωρείται εξίσου σημαντικός όρος στη Βιολογία, τη Γεωλογία, την Οπτική, στις πάσης φύσεως ακτινοβολίες, λαμβάνοντας και μορφή ενεργειακού μεγέθους, καθώς ακόμη και στα Μαθηματικά ως ολοκλήρωμα σε διανυσματικά πεδία.

Δείτε επίσης Επεξεργασία