Πορτογαλικά κέρματα ευρώ

Το ευρώ (EUR ή ) είναι το κοινό νόμισμα 17 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αποτελούν την Ευρωζώνη, μεταξύ των οποίων είναι και η Πορτογαλία. Τα κέρματα έχουν μια κοινή όψη και για τις 17 χώρες και μια εθνική όψη που περιλαμβάνει ένα σχέδιο επιλεγμένο από το κράτος-μέλος για λογαριασμό του οποίου γίνεται η κοπή.

Τα πορτογαλικά κέρματα ευρώ απεικονίζουν τρεις διαφορετικές παραλλαγές του ίδιου θέματος για κάθε σειρά κερμάτων. Κοινό σημείο των παραλλαγών αυτών είναι ότι πρόκειται για βασιλική κεσαιωνική σφραγίδα του κράτους, μέσα σε έναν κύκλο αποτελούμενο από επτά κάστρα και πέντε οικόσημα, μαζί με τη λέξη «Portugal» (Πορτογαλία). Και οι τρεις συνθέσεις είναι δημιουργία του Vitor Manuel Fernandes dos Santos και φέρουν επιπλέον τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το έτος κοπής.

Η εθνική όψη των πορτογαλικών κερμάτων ευρώ Επεξεργασία

€ 0,01 € 0,02 € 0,05
Βασιλική σφραγίδα του 1134
€ 0,10
€ 0,20
€ 0,50
Βασιλική σφραγίδα του 1142
€ 1,00
€ 2,00
Περιφέρεια € 2,00
Η περιφέρεια φέρει
τα επτά κάστρα
και τα πέντε οικόσημα
που εικονίζονται
και στην εθνική όψη
Βασιλική σφραγίδα του 1144

Αναμνηστικά κέρματα ευρώ Επεξεργασία

Η Πορτογαλία εξέδωσε μέχρι σήμερα το παρακάτω αναμνηστικό κέρμα των δύο ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ, δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ.

2007 Το αναμνηστικό νόμισμα φέρει την επιγραφή: «Tratado de Roma 50 anos» (ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ 50 XPONIA), «EUROPA» και «Portugal» (Πορτογαλία)

Δείτε επίσης Επεξεργασία

  • Για εικόνες της κοινής όψης και λεπτομερή περιγραφή των κερμάτων, δείτε το άρθρο κέρματα ευρώ.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία