Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναπτύξει μια σειρά από Ευρωπαϊκά Σύμβολα για την ήπειρο της Ευρώπης τα οποία μοιράζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός τον συμβόλων είναι να δημιουργήσουν μια Πανευρωπαϊκή ταυτότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ωστόσο έχει δημιουργήσει και δικά της σύμβολα. Ο κάθε οργανισμός της Ένωσης έχει δικό του σύμβολο.

Ευρωπαϊκή σημαία

Επεξεργασία
 
Κύριο λήμμα: Ευρωπαϊκή σημαία

Η Ευρωπαϊκή σημαία αποτελείται από δώδεκα χρυσούς αστέρες που σχηματίζουν κύκλο μέσα σε ένα μπλε υπόβαθρο. Σχετίζεται περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρώην Ευρωπαϊκές Κοινότητες), η οποία και υιοθέτησε τη σημαία το 1986. Ωστόσο δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1955.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι δύο ξεχωριστοί οργανισμοί. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 27 μέλη το Συμβούλιο της Ευρώπης αποτελείται από 47 μέλη τα οποία δεν είναι μόνο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και Ευρωπαϊκές χώρες (εκτός από τη Λευκορωσία, το Καζακστάν και το Βατικανό). Όταν υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, η σημαία εκπροσωπούσε όχι μόνο το ίδιο το Συμβούλιο αλλά και όλη την Ευρώπη. Παρόλα αυτά, αφού και οι δύο οργανισμοί αντιπροσωπεύουν την Ευρωπαϊκή ενότητα, χρησιμοποιούν την ίδια σημαία.

Προεδρικό σύμβολο

Επεξεργασία

Κάθε Προεδρία του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το δικό της λογότυπο. Τα χρώματα και τα σχέδια του συμβόλου ακολουθούν την πολιτική την οποία θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση του 6 μήνες της εκάστοτε προεδρίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάποιο εθνόσημο, οπότε το προεδρικό σύμβολο αντικαθιστά αυτό το κενό.

Ευρωπαϊκός Ύμνος

Επεξεργασία

Ο Ευρωπαϊκός ύμνος βασίζεται στο "Ύμνος στη Χαρά" της ένατης συμφωνίας του Μπετόβεν. Λόγω της πολυγλωσσίας που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η έκδοσή του είναι μόνο μουσική καθώς οι Γερμανικοί στίχοι δεν έχουν καμία νομική υπόσταση.

Ο ύμνος υιοθετήθηκε από τους Ευρωπαίους ηγέτες το 1985. Δεν αντικαθιστά τους εθνικού ύμνους, αλλά σκοπός του είναι να γιορτάσει τις ενωτικές αξίες τους. Χρησιμοποιείται σε επίσημες συνελεύσεις τόσο του Συμβουλίου της Ευρώπης όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα Ευρωπαϊκό γνωμικό, Ενότητα στην πολυμορφία (Λατινικά In varietate concordia), υιοθετήθηκε μέσω μια ανεπίσημης διαδικασίας το 2000. Επιλέχθηκε από πολλές αποστολές μαθητών στην ιστοσελίδα www.devise-europe.org, και μετά αναγνωρίσθηκε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στις επίσημες γλώσσες των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επεξεργασία


Στις γλώσσες υποψήφιων χωρών προς ένταξη

Επεξεργασία

Στις γλώσσες πιθανών υποψήφιων μελών προς ένταξη

Επεξεργασία

Συνθήκη της Λισαβόνας

Επεξεργασία

Στη Συνθήκη της Λισαβόνας, το ευρώ αναγνωρίζεται ως το επίσημο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι γίνεται το μόνο σύμβολο που επέζησε από το σύνταγμα της Ευρώπης.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία