Η προσφώνηση είναι ένας επίσημος, συχνά νομικά κατοχυρωμένος τίτλος. Παραδοσιακά χρησιμοποιείται για άτομα που κατέχουν πολιτικά, θρησκευτικά, δικαστικά ή πανεπιστημιακά αξιώματα.

Προσφωνήσεις Αρχηγών Κρατών

Επεξεργασία
 • Μεγαλειότατος : Προσφωνούνται οι Βασιλείς και οι Αυτοκράτορες. Αναφορά: Η Αυτού Μεγαλειότης ή Η Αυτού Μεγαλειότητα για Βασιλείς (Α.Μ.). για Αυτοκράτορες Η Αυτού Αυτοκράτορικη Μεγαλειότης ή Η Αυτού Αυτοκράτορικη Μεγαλειότητα στη νέα Ελληνική (Α.Α.Μ)
 • Υψηλότατος : Προσφωνούνται οι Πρίγκιπες και οι γαλαζοαίματοι συγγενείς των Βασιλέων. Αναφορά: Η Αυτού Βασιλική Υψηλότης ή Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα στη νέα ελληνική. (Α.Β.Υ.).

Προσφωνήσεις Καθηγητών, Δικαστικών, Ανώτατων Λειτουργών και Πολιτικών προσώπων

Επεξεργασία

Προσφωνήσεις Ορθοδόξων κληρικών

Επεξεργασία

Προς Πατριάρχη

Επεξεργασία
Κύριο λήμμα: Πατριάρχης
 • Παναγιώτατος : Προσαγορεύεται ειδικά ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Αναφορά: Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης (Α.Θ.Π.)
 • Θειότατος και Μακαριώτατος : Προσφωνούνται οι Πατριάρχες των υπόλοιπων Παλαίφατων, Πρεσβυγενών Πατριαρχείων: Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων. Αναφορά: Η Αυτού Θειοτάτη Μακαριότης (Α.Θ.Μ.)
 • Αγιώτατος : Προσφωνούνται ο Πάπας της Ρώμης και οι αρχηγοί ετερόδοξων εκκλησιών ή θρησκειών.
 • Μακαριώτατος : Προσφωνούνται οι Πατριάρχες των υπόλοιπων Νεοπαγών Πατριαρχείων: Οι Πατριάρχες Μόσχας και Πάσης Ρωσίας, Σερβίας, Βουλγαρίας και Γεωργίας.

Προς Αρχιεπίσκοπο

Επεξεργασία
Κύριο λήμμα: Αρχιεπίσκοπος
 • Μακαριώτατος : Προσφωνούνται οι Αρχιεπίσκοποι, επικεφαλής Αυτοκεφάλων Εκκλησιών. Παραδείγματα: οι Εκκλησίες της Κύπρου, της Ελλάδος, της Πολωνίας, της Αλβανίας, της Τσεχίας και Σλοβακίας της Ουκρανίας. Αναφορά: Η Αυτού Μακαριότης
 • Σεβασμιώτατος : Προσφωνούνται οι Αρχιεπίσκοποι, που δεν είναι επικεφαλής Αυτοκέφαλων Εκκλησιών, ή είναι ημι-αυτόνομες, και υπάγονται κάπου. Παραδείγματα: Οι Εκκλησίες της Κρήτης, της Αμερικής και της Αυστραλίας που ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Αρχιεπισκοπή Σινά κ.α. που ανήκει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Αναφορά: Η Αυτού Σεβασμιότης

Προς Μητροπολίτη

Επεξεργασία
Κύριο λήμμα: Μητροπολίτης

Προς Επίσκοπο

Επεξεργασία
Κύριο λήμμα: Επίσκοπος
 • Θεοφιλέστατος : Προσφωνούνται οι απλοί Επίσκοποι (βοηθοί) και Χωρεπίσκοποι (επαρχιούχοι).

Προς Πρεσβύτερο

Επεξεργασία
Κύριο λήμμα: Πρεσβύτερος

Προς άγαμους ιερείς

Επεξεργασία
 • Πανοσιολογιώτατος : Προσφωνούνται οι Αρχιμανδρίτες με πτυχίο Ανώτατης Σχολής.
 • Πανοσιώτατος : Προσφωνούνται οι Αρχιμανδρίτες άνευ πτυχίου.
 • Οσιολογιώτατος : Προσφωνούνται οι Ιερομόναχοι και Μοναχοί με πτυχίο Ανωτάτου Σχολής.
 • Οσιώτατος : Προσφωνούνται οι Ιερομόναχοι και Μοναχοί άνευ πτυχίου.

Προς έγγαμους ιερείς

Επεξεργασία

Προς Διάκονο

Επεξεργασία
Κύριο λήμμα: Διάκονος
 • Ιερολογιώτατος : Προσφωνούνται οι Διάκονοι με πτυχίο Ανωτάτης Σχολής.
 • Ευλαβέστατος : Προσφωνούνται οι Διάκονοι άνευ πτυχίου (βλ. Δίπτυχα Εκκλησίας 2005 σελ.1153-1154 εκδ. Απ. Διακονίας)

Προς Μοναχό ή Μοναχή

Επεξεργασία
Κύριο λήμμα: Μοναχός

Προς Μοναχό

Επεξεργασία

Προς Μοναχή

Επεξεργασία
 • Οσιολογιωτάτη : Προσφωνούνται οι Μοναχές με πτυχίο Ανωτάτου Σχολής.
 • Οσιώτατη : Προσφωνούνται οι Μοναχές άνευ πτυχίου.

Προς Ιεροψάλτες

Επεξεργασία

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Αναφορές

Επεξεργασία