Η προσφώνηση είναι ένας επίσημος, συχνά νομικά κατοχυρωμένος τίτλος. Παραδοσιακά χρησιμοποιείται για άτομα που κατέχουν πολιτικά, θρησκευτικά, δικαστικά ή πανεπιστημιακά αξιώματα.

Προσφωνήσεις Αρχηγών Κρατών Επεξεργασία

 • Μεγαλειότατος : Προσφωνούνται οι Βασιλείς και οι Αυτοκράτορες. Αναφορά: Η Αυτού Μεγαλειότης ή Η Αυτού Μεγαλειότητα για Βασιλείς (Α.Μ.). για Αυτοκράτορες Η Αυτού Αυτοκράτορικη Μεγαλειότης ή Η Αυτού Αυτοκράτορικη Μεγαλειότητα στη νέα Ελληνική (Α.Α.Μ)
 • Υψηλότατος : Προσφωνούνται οι Πρίγκιπες και οι γαλαζοαίματοι συγγενείς των Βασιλέων. Αναφορά: Η Αυτού Βασιλική Υψηλότης ή Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα στη νέα ελληνική. (Α.Β.Υ.).

Προσφωνήσεις Καθηγητών, Δικαστικών, Ανώτατων Λειτουργών και Πολιτικών προσώπων Επεξεργασία

Προσφωνήσεις Ορθοδόξων κληρικών Επεξεργασία

Προς Πατριάρχη Επεξεργασία

Κύριο λήμμα: Πατριάρχης
 • Παναγιώτατος : Προσαγορεύεται ειδικά ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Αναφορά: Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης (Α.Θ.Π.)
 • Θειότατος και Μακαριώτατος : Προσφωνούνται οι Πατριάρχες των υπόλοιπων Παλαίφατων, Πρεσβυγενών Πατριαρχείων: Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων. Αναφορά: Η Αυτού Θειοτάτη Μακαριότης (Α.Θ.Μ.)
 • Αγιώτατος : Προσφωνούνται οι Πατριάρχης Μόσχας και Πάσης Ρωσίας καθώς και ο Πατριάρχης Σερβίας. Αναφορά: Η Αυτού Αγιότης
 • Μακαριώτατος : Προσφωνούνται οι Πατριάρχες των υπόλοιπων Νεοπαγών Πατριαρχείων: Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Γεωργίας. Αναφορά: Η Αυτού Μακαριότης

Προς Αρχιεπίσκοπο Επεξεργασία

Κύριο λήμμα: Αρχιεπίσκοπος
 • Μακαριώτατος : Προσφωνούνται οι Αρχιεπίσκοποι, επικεφαλής Αυτοκεφάλων Εκκλησιών. Παραδείγματα: οι Εκκλησίες της Κύπρου, της Ελλάδος, της Πολωνίας, της Αλβανίας, της Τσεχίας και Σλοβακίας της Ουκρανίας. Αναφορά: Η Αυτού Μακαριότης
 • Σεβασμιώτατος : Προσφωνούνται οι Αρχιεπίσκοποι, που δεν είναι επικεφαλής Αυτοκέφαλων Εκκλησιών, ή είναι ημι-αυτόνομες, και υπάγονται κάπου. Παραδείγματα: Οι Εκκλησίες της Κρήτης, της Αμερικής και της Αυστραλίας που ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Αρχιεπισκοπή Σινά κ.α. που ανήκει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Αναφορά: Η Αυτού Σεβασμιότης

Προς Μητροπολίτη Επεξεργασία

Κύριο λήμμα: Μητροπολίτης

Προς Επίσκοπο Επεξεργασία

Κύριο λήμμα: Επίσκοπος
 • Θεοφιλέστατος : Προσφωνούνται οι απλοί Επίσκοποι (βοηθοί) και Χωρεπίσκοποι (επαρχιούχοι).

Προς Πρεσβύτερο Επεξεργασία

Κύριο λήμμα: Πρεσβύτερος

Προς άγαμους ιερείς Επεξεργασία

Προς έγγαμους ιερείς Επεξεργασία

Προς Διάκονο Επεξεργασία

Κύριο λήμμα: Διάκονος
 • Ιερολογιώτατος : Προσφωνούνται οι Διάκονοι με πτυχίο Ανωτάτης Σχολής.
 • Ευλαβέστατος : Προσφωνούνται οι Διάκονοι άνευ πτυχίου (βλ. Δίπτυχα Εκκλησίας 2005 σελ.1153-1154 εκδ. Απ. Διακονίας)

Προς Μοναχό ή Μοναχή Επεξεργασία

Κύριο λήμμα: Μοναχός

Προς Μοναχό Επεξεργασία

Προς Μοναχή Επεξεργασία

 • Οσιολογιωτάτη : Προσφωνούνται οι Μοναχές με πτυχίο Ανωτάτου Σχολής.
 • Οσιώτατη : Προσφωνούνται οι Μοναχές άνευ πτυχίου.

Προς Ιεροψάλτες Επεξεργασία

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Αναφορές Επεξεργασία