Πρωτοψάλτης

(Ανακατεύθυνση από Ιεροψάλτης)

Ο τίτλος Πρωτοψάλτης αντιστοιχεί στον πρώτο ιεροψάλτη του δεξιού χορού (χορωδίας του ιερού ναού) και δίδεται σε άνδρες στους οποίους έχει προηγηθεί η χειροθεσία τους σε αναγνώστη. Αντιπροσωπεύει τους άνδρες κατά την απόδοση τον ύμνων σε αντίθεση με τον αριστερό χορό, που παλαιά κατείχαν οι γυναίκες.

Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ο Πρωτοψάλτης είναι ο πρώτος στην ιεραρχία των ψαλτών· ακολουθεί ο Λαμπαδάριος του αριστερού χορού και έπεται ο [./Https://analogion.com/forum/index.php%3Fthreads/%CE%A4%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82.37256/[νεκρός σύνδεσμος] Δομέστικος]. Από το 1648 άρχοντες Πρωτοψάλτες της Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας ήταν οι εξής:

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

  • Εκκλησιαστικό Κανονικό Δίκαιο
  • Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστοδούλου, Εγχειρίδιον Ιεροψάλτου, Αθήνα. 2000