Με το όνομα «Προφήτης της παλίρροιας» έμεινε στην ιστορία ένας πολύπλοκος μηχανισμός αλληλεξαρτημένων παλιρροιομέτρων θερμομέτρων και υγρομέτρων που οι ενδείξεις όλων κατέληγαν σ΄ ένα μηχανικό κύλινδρο στη κορυφή του οποίου υπήρχε κάθετος δίσκος (ωρολογιακός) επι του οποίου καθίστατο δυνατός ο καθορισμός της διαδρομής της παλίρροιας ενός τόπου για ένα ολόκληρο έτος.

Παλιρροιόμετρο Θόμσον, εξελιξη του "Προφήτη της παλίρροιας"

Το σύστημα αυτό το είχε επινοήσει ο φυσικός Κέλβιν (1824-1907), βασιζόμενος στην «αρμονική ανάλυση», από τον οποίον και έλαβε αυτή την ονομασία. Λόγω όμως της πολυπλοκότητας, στην αναζήτηση της εκάστοτε απόλυτης τιμής της παλίρροιας, λαμβάνοντας υπόψη και άλλους εξωγενείς παράγοντες, αλλά και του πολύ μακρού χρόνου πρόβλεψης σχεδόν ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε.
Ανεξάρτητα όμως αυτού ο Προφήτης της παλίρροιας απετέλεσε αναμφίβολα τον πρόδρομο του σύγχρονου μηχανικού παλιρροιοδείκτη, (γνωστού και ως ρολόι παλίρροιας), καθώς και του παλιρροιογράφου.


Πηγές Επεξεργασία

  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου, τόμ. 15ος, σελ. 369