Πυκνότητα πληθυσμού ονομάζεται η ποσότητα ενός πληθυσμού ανά μονάδα επιφάνειας ή όγκου. Χρησιμοποιείται ευρέως στην καταμέτρηση ζώντων βιολογικών οργανισμών.

Βιολογία Επεξεργασία

Η πυκνότητα ενός πληθυσμού αποτελεί ένα συνηθισμένο δείκτη στη βιολογία, ο οποίος προτιμάται συχνά έναντι της απόλυτης τιμής του αριθμού ενός πληθυσμού. Μικρές τιμές στην πυκνότητα ενός πληθυσμού συνδέονται άμεσα με κίνδυνο εξαφάνισης ενός είδους, ειδικά αν οδηγούν συγχρόνως και σε μείωση του δείκτη γεννητικότητας. Παραδείγματα αυτού του φαινομένου, γνωστό ως φαινόμενο Alee, περιλαμβάνουν:

  • Αύξηση της δυσκολίας εύρεσης συντρόφου για αναπαραγωγή σε περιοχές χαμηλής πυκνότητας πληθυσμού.
  • Αύξηση του ποσοστού αιμομιξίας ανάμεσα στα μέλη πληθυσμού χαμηλής πυκνότητας.
  • Αύξηση της ευαισθησίας ενός πληθυσμού χαμηλής πυκνότητας σε γεγονότα φυσικών ή μη καταστροφών.

Διαφορετικά βιολογικά είδη χαρακτηρίζονται από διαφορετικές αναμενόμενες πυκνότητες πληθυσμού, οι οποίες πολλές φορές εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οργανισμών.

Πυκνότητες ανθρώπινου πληθυσμού Επεξεργασία

 
Παγκόσμιος χάρτης της πυκνότητας πληθυσμού (1994)

Στις ανθρώπινες κοινωνίες, η πυκνότητα πληθυσμού ορίζεται ως ο αριθμός των ανθρώπων ανά μονάδα επιφάνειας (συνήθως ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) και κατά περίσταση αναφέρεται στα γεωγραφικά όρια μιας πόλης, μιας χώρας ή ακόμη και ολόκληρης της γης.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός των περίπου 6.5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, αντιστοιχεί σε μία πυκνότητα 43 ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, λαμβάνοντας υπόψη ως έκταση της Γης τα 150 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιομέτρα, που αντιστοιχούν στην συνολικά έκταση του πλανήτη χωρίς να συνυπολογίζεται το τμήμα των θαλασσσών. Το 74% του πληθυσμού της γης κατοικεί στο 5% της επιφάνειάς της. Αρκετοί υποστηρίζουν πως υπάρχει ένα μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της παγκόσμιας πυκνότητας πληθυσμού.

Οι γεωγραφικές περιοχές με τον μεγαλύτερο δείκτη πυκνότητας πληθυσμού είναι:

Οι περισσότερες πόλεις με υψηλό δείκτη πυκνότητας πληθυσμού βρίσκονται στην βόρεια και ανατολική Ασία. Σε ό,τι αφορά τις πόλεις, η πυκνότητα του πληθυσμού μπορεί να διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με το αν η μέτρηση περιλαμβάνει τα προάστια μιας πόλης, που είναι κατά κανόνα πολύ περισσότερο αραιοκατοικημένα.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία