Ρουμανικά κέρματα ευρώ

To ευρώ (EUR ή ) είναι το κοινό νόμισμα 17 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αποτελούν την Ευρωζώνη. Τα κέρματα έχουν μια κοινή όψη και για τις 17 χώρες και μια εθνική όψη, που περιλαμβάνει ένα σχέδιο επιλεγμένο από το κράτος μέλος για λογαριασμό του οποίου γίνεται η κοπή. Η Ρουμανία δε συμμετέχει ακόμη στην Ευρωζώνη, οπότε νόμισμά της παραμένει το λέου. Η Ρουμανία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007 και δεν υπάρχει ακόμη ακριβής ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ.

Η εθνική πλευρά των ρουμανικών κερμάτων ευρώΕπεξεργασία

Η εθνική πλευρά των ρουμανικών κερμάτων ευρώ δεν έχει σχεδιαστεί ακόμη.

Αναμνηστικά κέρματα ευρώΕπεξεργασία

Η Ρουμανία θα μπορεί να εκδώσει αναμνηστικά κέρματα, αφού προσχωρήσει στην Ευρωζώνη.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ, δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

  • Για εικόνες της κοινής όψης και λεπτομερή περιγραφή των κερμάτων, δείτε το άρθρο κέρματα ευρώ.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία