Σάλπιγγα (ανατομία)

λεπτός σωλήνας του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας που συνδέει τη μήτρα με τις ωοθήκες

Η σάλπιγγα είναι ένας λεπτός σωλήνας στο αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας, ο οποίος εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ της μήτρας και της κοιλιάς. Οι σάλπιγγες διακρίνονται σε αριστερή και δεξιά.

Σχηματική παράσταση των σαλπίγγων

Εσωτερικό της σάλπιγγας και ο ρόλος τηςΕπεξεργασία

Εσωτερικό της σάλπιγγας: Είναι αποπλατυσμένο για να έρχεται σε επαφή με την ωοθήκη, παραγωγό των ωαρίων.

Ρόλος της σάλπιγγας: Όταν το σπερματοζωάριο εισχωρήσει στον οργανισμό της γυναίκας, πρέπει να βρει ένα ωάριο για να το γονιμοποιήσει. Αλλά το σπερματοζωάριο και το ωάριο θα βρίσκονται σε αντίθετες κατευθύνσεις για να συναντηθούν στο κέντρο της σάλπιγγας και να σχηματίσουν το ζυγωτό, το οποίο θα εξελιχθεί σε έμβρυο.

Κίνδυνοι που προκαλούνται στην σάλπιγγαΕπεξεργασία

Οι γυναίκες που έχουν σοβαρό πρόβλημα με την σάλπιγγα δυσκολεύονται να μείνουν έγκυοι περισσότερο από τις άλλες γυναίκες. Ο πιο σημαντικός έλεγχος για τις γυναίκες αυτές είναι να μάθουν εάν οι σάλπιγγες είναι «ανοιχτές» ή «κλειστές». Σε περίπτωση όμως που οι γυναίκες αυτές καταφέρουν να μείνουν έγκυοι, έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες το έμβρυο να αναπτυχθεί στην σάλπιγγα και όχι στην μήτρα, όπως γίνεται συνήθως. Αυτό ονομάζεται εξωμήτρια εγκυμοσύνη. Αυτό το πρόβλημα δεν θεραπεύεται ακόμα και εάν οι γυναίκες αυτές κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση.

Θεραπείες - λύσειςΕπεξεργασία

Για τις γυναίκες που έχουν πρόβλημα με την σάλπιγγά τους, η χειρουργική-πλαστική των σαλπιγγών πιθανά μπορεί να βοηθήσει. Άλλη λύση είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση.

Χειρουργική-πλαστικήΕπεξεργασία

Με τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα η χειρουργική-πλαστική των σαλπιγγών έχει μεγαλύτερη επιτυχία σε περίπτωση που η βλάβη της σάλπιγγας είναι μερική.

Εξωσωματική γονιμοποίησηΕπεξεργασία

Η εξωσωματική γονιμοποίηση πρέπει να γίνεται από ειδικό γιατρό, ο οποίος με την σειρά του πρέπει να κάνει έναν σωστό έλεγχο και προετοιμασία. Το μόνο πράγμα που ενοχλεί και μειώνει τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι οι διογκωμένες σάλπιγγες. Αν ο ιατρός βρει τέτοιες σάλπιγγες στον οργανισμό της γυναίκας, ίσως να τις αφαιρέσει πριν την διαδικασία.

ΠηγέςΕπεξεργασία