Πρόσωπο που αναφέρεται στη Καινή Διαθήκη.

Η Σαπφείρα κρίθηκε και φέρεται ένοχη διότι μαζί με τον σύζυγό της τον Ανανία εξαπάτησαν την πρώτη Εκκλησία των Αποστόλων.

Στη νεοελληνική γλώσσα το όνομα αυτό αποδίδεται ως Ζαφειρία ή Ζαφείρα και ως αρσενικό Ζαφείρης.

  • Πράξεις: Κεφ. 5