Σκάνδαλο Μεταλλείων Κασσάνδρας 2003

Το Σκάνδαλο Μεταλλείων Κασσάνδρας 2003 αφορά σε αγορά και επαναπώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας από το Ελληνικό Δημόσιο, πρακτική την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ως κρατική ενίσχυση κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η ονομασία μεταλλεία Κασσάνδρας εμφανίζεται πρώτη φορά το 1893 και οφείλεται στην τότε ονομασία του σημερινού Νομού Χαλκιδικής, παρότι η θέση των μεταλλείων δεν είναι στη σήμερα αποκαλούμενη χερσόνησο Κασσάνδρας (το δυτικότερο «πόδι»), αλλά βρίσκεται στα βορειοανατολικά του Νομού.

Στην υπόθεση εμπλέκονται:

Ιστορικό Επεξεργασία

Στις 12 Δεκεμβρίου 2003 το Ελληνικό Δημόσιο αγόρασε τα Μεταλλεία Κασσάνδρας από την εταιρία TVX Hellas (θυγατρική της καναδικής πολυεθνικής Kinross Gold) έναντι €11 εκατ. Την ίδια ημέρα το Ελληνικό Δημόσιο μεταπώλησε στην ίδια τιμή (€11 εκατ.) τα Μεταλλεία Κασσάνδρας μαζί με 70 άλλα περιουσιακά στοιχεία στην εταιρία Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική της Ελληνική Τεχνοδομική ΑΕ. Η πώληση έγινε απευθείας, χωρίς δημόσιο διαγωνισμό, όπως ορίζει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Έξι μήνες αργότερα η αξία των στοιχείων ενεργητικού των Μεταλλείων εκτιμούνταν σε €408 εκατ.

Η συμφωνία μεταβίβασης περιείχε και άλλες ελαφρυντικές συνθήκες, όπως:

  • η Ελληνικός Χρυσός απαλλάχτηκε από την υποχρέωση καταβολής φόρου μεταβίβασης
  • η Ελληνικός Χρυσός κατέβαλε μειωμένες δαπάνες δικηγόρων και συμβολαιογράφων

Για την υπόθεση αυτή το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδήγησε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς η συναλλαγή αυτή θεωρήθηκε παράνομη κρατική ενίσχυση. Στη συνέχεια ο Υπουργός Οικονομικών Πέτρος Παπακωνσταντίνου προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπέρ της ιδιωτικής εταιρίας.

Έως τον Δεκέμβριο του 2011 η European Goldfields κατείχε το 95% των μετοχών της Ελληνικός Χρυσός, οπότε και εξαγοράστηκε από την Eldorado Gold.

Πηγές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία