Σλοβακικά κέρματα ευρώ

Το ευρώ (EUR ή ) είναι το κοινό νόμισμα 17 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αποτελούν την Ευρωζώνη. Τα κέρματα έχουν μια κοινή όψη και για τις 17 χώρες και μια εθνική όψη που περιλαμβάνει ένα σχέδιο επιλεγμένο από το κράτος-μέλος για λογαριασμό του οποίου γίνεται η κοπή. Η Σλοβακία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και αντικατέστησε το εθνικό της νόμισμα, τη σλοβακική κορόνα, με το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα την 1η Ιανουαρίου 2009.

Τα σλοβακικά κέρματα ευρώ έχουν σχέδια που επελέγησαν κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού, ο οποίος διεξήχθη σε δύο γύρους. Στον πρώτο γύρο υποβλήθηκαν πάνω από 200 προτάσεις, από τις οποίες η Τράπεζα της Σλοβακίας επέλεξε 10 και τις έθεσε σε δημόσια ψηφοφορία. Τα τελικά σχέδια των νομισμάτων είναι αυτά που κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις στην ψηφοφορία.

Η εθνική πλευρά των σλοβακικών κερμάτων ευρώΕπεξεργασία

€ 0,01 € 0,02 € 0,05
Η κορυφή Kriváň της οροσειράς Tatras, σχέδιο του Drahomír Zobek.
€ 0,10 € 0,20 € 0,50
Το κάστρο της Μπρατισλάβας, σχέδιο των Ján Černaj και Pavol Károly.
€ 1,00 € 2,00 Περιφέρεια € 2,00
«SLOVENSKÁ REPUBLIKA»
με δύο αστέρια
και ένα φύλλο φιλύρας
ανάμεσά τους
Το σλοβακικό εθνόσημο, διπλός σταυρός επάνω σε τρεις λόφους, σχέδιο του Ivan Řehák

Αναμνηστικά κέρματα ευρώΕπεξεργασία

Η Σλοβακία δεν έχει εκδώσει ακόμη αναμνηστικά κέρματα από την προσχώρησή της στην Ευρωζώνη, την 1η Ιανουαρίου 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ, δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

  • Για εικόνες της κοινής όψης και λεπτομερή περιγραφή των κερμάτων, δείτε το άρθρο κέρματα ευρώ.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία