Σταματίνα (όνομα)

γυναικείο όνομα
(Ανακατεύθυνση από Σταματίνα)

Σταματίνα είναι Ελληνικό γυναικείο όνομα.

Ονομαστική εορτήΕπεξεργασία

Στις 8 Νοεμβρίου (των Παμμέγιστων Ταξιαρχών) ή στις 3 Φεβρουαρίου/16 Αυγούστου του Αγ.Σταματίου.

Προέλευση του ονόματοςΕπεξεργασία

«Ο Θεός κατ’ αρχάς όταν εποίησε τους Αγγέλους τους άφησε με δική τους εξουσία. Ένας εξ αυτών ο λεγόμενος Εωσφόρος, πρώτος στους Αγγέλους, διορισμένος από τον Θεό σε αγγελικό τάγμα, υπερηφανεύθη και εσυλλογίσθη να βάλει τον θρόνο του υπεράνω του Θεού. Μόλις το διενοήθη, έπεσε κάτω στην άβυσσο της γης και από Άγγελος που ήταν έγινε Διάβολος, και μαζί του έσυρε όλο το τάγμα του, άλλοι μεν έφθασαν εώς τον Άδη, άλλοι έμειναν στην γη, άλλοι στο νερό, άλλοι στον αέρα, αυτοί που λέγονται εναέρια τελώνια των ψυχών. Τότε εσχίσθη ο Ουρανός και έπιπτον οι Δαίμονες, σηνήχθησαν τα Τάγματα όλα του Ουρανού και ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ εστάθη τότε εν μέσω αυτών και είπε: «Στώμεν μετά φόβου Θεού» και παρευθύς όπως εύρέθη έκαστος έτσι και έμεινε, σταθηκε, σταμάτησε εκεί που βρισκόταν.»

Το παραπάνω κείμενο προέρχεται από το: Μέγας Συναξαριστής, μηνός Νοεμβρίου τόμος Γ, Κων.ΧΡ.Δουκάκη σελ. 172-175)

Αυτή την ημέρα γιορτάζουν οι Χριστιανοί, διότι έγινε η συνάθροιση των Αγγέλων και μαζί εορτάζουν οι φέροντες ονόματα αγγελικά: Μιχαήλ, Γαβριήλ, Σεραφείμ, Άγγελος, Σταμάτης, Σταματία-Σταματίνα (από το «Στώμεν μετά φόβου..»).

Γνωστά πρόσωπαΕπεξεργασία