Συζήτηση:Άγιο Πνεύμα

Active discussions

Το άρθρο πρέπει τουλάχιστον να μετονομαστεί, πχ Άγιο Πνεύμα (ημέρα), Άγιο Πνεύμα (γιορτή) ή κάτι παρόμοιο. --  pvasiliadis   07:10, 13 Ιανουαρίου 2006 (UTC)

Νομίζω η μετονομασία είναι το λιγότερο... Το Πατρί όπως το γιαβρί, το γατί κλπ. και το Υιό, του Υιού, ώ Υιό. Να μη μιλήσω για τη φοβερή σύμπτωση η Δευτέρα του Αγ. Πνεύματος να πέφτει πάντα Δευτέρα... Δεν το διορθώνω, γιατί αν είναι να γραφτεί άρθρο για το Αγ. Πνεύμα, θέλει μπόλικη δουλίτσα--Αρχίδαμος 13:59, 29 Μαΐου 2006 (UTC)

ΟυδετερότηταΕπεξεργασία

  1. Σχολιάζεται μόνο πως βλέπουν οι ορθοδοξοι τους καθολικους και όχι το αντιστροφο
  2. Γράφει οτι την οικουμενική συνοδο την συνεκαλεσαν οι Πατέρες της εκκλησίας, ενω στο αντιστοιχο λημμα ξεκαθαρίζει οτι την συνεκάλεσε ο αυτοκράτορας. Τζερόνυμο-opinion is free but facts are sacred (συζήτηση) 10:38, 25 Ιανουαρίου 2018 (UTC)

Απαντήσεις

1)Nella fede cattolica, lo Spirito Santo procede congiuntamente dalle altre due persone, il Padre e il Figlio. Secondo la fede delle chiese orientali, invece, lo Spirito Santo procede esclusivamente da Dio Padre. Con il termine tecnico procedere si intende una derivazione che non ha implicazioni temporali né di precedenza, in quanto lo Spirito Santo non può intendersi teologicamente a posteriori rispetto alle altre due persone

Στην Καθολική πίστη, το Άγιο Πνεύμα προχωρεί από κοινού από τα άλλα δύο πρόσωπα, τον Πατέρα και τον Υιό. Ωστόσο, σύμφωνα με την πίστη των ανατολικών εκκλησιών, το Άγιο Πνεύμα προβαίνει αποκλειστικά από τον Θεό Πατέρα.

2)κατά την ορθόδοξη άποψη οι Ρωμαιοκαθολικοί υποβιβάζουν με τον τρόπο αυτό το Άγιον Πνεύμα

Εντάξει είμαστε?--Μαύρος Πιτ (συζήτηση) 10:57, 25 Ιανουαρίου 2018 (UTC)


Για το 2 πρώτα, γράφει εκει που παραπέμπεις: Η Β΄ Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε από τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο Α’ τον Μέγα στην Κωνσταντινούπολη το 381 και για το 1 δεν διαφωνώ ότι έτσι λένε οι ορθοδοξοι, όμως το λήμμα βρίσκεται μόνο ένα σχόλιο το κατά την ορθόδοξη άποψη οι Ρωμαιοκαθολικοί υποβιβάζουν με τον τρόπο αυτό το Άγιον Πνεύμα ενώ σε συνέχεια προβάλλεται η "τεκμηρίωση" της άποψης των ορθοδόξων βαση των λόγων του Ιησού. Η θέση των καθολικών δεν παρουσιάζεται πουθενά. Τζερόνυμο-opinion is free but facts are sacred (συζήτηση) 11:43, 25 Ιανουαρίου 2018 (UTC)
Το 2 λέει και:"Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες ήταν αυτοί που μετά από "αίτησιν εκκλησιαστικήν" συγκαλούσαν τις Οικουμενικές Συνόδους και κατ' αυτόν τον τρόπο "ο Μ. Κωνσταντίνος συνεκάλεσε την Α' Οικουμενικήν Σύνοδον, ο Μ. Θεοδόσιος την Β', ο Θεοδόσιος ο μικρός την Γ', ο Μαρκιανός και η Πουλχερία την Δ', ο Ιουστινιανός Α' την Ε', ο Κωνσταντίνος Πωγωνάτος την ΣΤ', ο Ιουστινιανός Β' την Πενθέκτην και ο Κωνσταντίνος ΣΤ' μετά της Ειρήνης της Αθηναίας την Ζ'"
Το 1 είναι από την Ιταλική ΒΠ.Μπορείς βέβαια να προσθέσεις 2/3 σειρές ακόμα.Αλλά γιατί δεν το κάνεις εσύ, αφού τα ξέρεις καλύτερα από όλους?--Μαύρος Πιτ (συζήτηση) 11:49, 25 Ιανουαρίου 2018 (UTC)
για το 2- Αρα τις συνόδους τις συγκαλούσαν οι αυτοκράτορες. Για το 1, ιταλικά δεν ξέρω. Πάντως αυτός που βάζει σήμανση, δεν έχει και την υποχρέωση να διορθώνει και το λήμμα, αλλιως να καταργούσαμε τις σημάνσεις. Τζερόνυμο-opinion is free but facts are sacred (συζήτηση) 11:56, 25 Ιανουαρίου 2018 (UTC)

"Μετά από αίτησιν εκκλησιαστικήν"...Τυπικά δηλαδή.

Στο άλλο.

Στην Ορθοδοξία, το Σύμβολο της Πίστεως (το γνωστό μας "Πιστεύω") αναφέρει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται μόνο εκ του Πατρός.

Και εις το Πνεύμα το άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον...


Αντίθετα στον Καθολικισμό, στο "Πιστεύω" έχει προστεθεί ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού (Filióque), κάτι το οποίο αντιτίθεται στα λόγια του Ευαγγελίου και στις πρώτες Οικουμενικές Συνόδους.

Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem qui ex Patre Filióque procédit...
Δεν φτάνουν αυτά/--Μαύρος Πιτ (συζήτηση) 12:03, 25 Ιανουαρίου 2018 (UTC)
Το αν είναι τυπικό, δεν το ξέρεις. Πάντως σίγουρα το σωστό ειναι να λέμε πως συγκλήθηκε από τον αυτοκράτορα. Για το φιλιοκβε, αυτά τα ξέρω, αλλά το λήμμα σχολιάζει πως οι ορθόδοξοι λεν το ενα και το αλλο. Οι καθολικοι τι απαντάνε; τι λένε; Δεν μας πληροφορεί το λήμμα. Τζερόνυμο-opinion is free but facts are sacred (συζήτηση) 12:10, 25 Ιανουαρίου 2018 (UTC)

Filioque το πρόσθεσα στο λήμμα.Τώρα είσαι εντάξει.--Μαύρος Πιτ (συζήτηση) 16:13, 25 Ιανουαρίου 2018 (UTC)

To πρόβλημα είναι ο σχολιασμός, όπως έγραψα πιο πάνω. Αυτο: Η διαφορά αυτή είναι γνωστή ως filioque (λατ. «και εκ του Υιού»), και κατά την ορθόδοξη άποψη οι Ρωμαιοκαθολικοί υποβιβάζουν με τον τρόπο αυτό το Άγιον Πνεύμα. Η βιβλική βάση για το θέμα βρίσκεται στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, όπου ο Ιησούς λέγει στους μαθητές λίγο πριν από τη σύλληψή Του: «όταν δε έλθη ο Παράκλητος, ον εγώ πέμψω υμίν παρά του Πατρός, το Πνεύμα της Αληθείας, ό παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού» (Ιωάν. ιε΄ 26). Καθοδηγεί τους αναγνώστες να νομίζουν οτι η ορθόδοξη εκκλησια είναι η σωστή και η καθολική λάθος. Τζερόνυμο-opinion is free but facts are sacred (συζήτηση) 16:31, 25 Ιανουαρίου 2018 (UTC)

Μα η ορθόδοξη εκκλησία είναι η σωστή.Το Άγιο Πνεύμα προϋπήρχε του Υιού.Τι ερώτηση είναι αυτή?--Μαύρος Πιτ (συζήτηση) 16:39, 25 Ιανουαρίου 2018 (UTC)

Ναι, εγώ και εσύ το ξέρουμε πως είναι η σωστή η ορθόδοξη πίστη. Το λέει και το όνομα της άλλωστε. Ομως πρέπει να παρουσιάζουμε και την άποψη των καθολικών. Τζερόνυμο-opinion is free but facts are sacred (συζήτηση) 20:11, 25 Ιανουαρίου 2018 (UTC)

Παρουσιάζουμε την θέση που έχουν.Γιατί να την στηρίξουμε,αφού την θεωρούμε λάθος?Όπως διαλέγουμε πηγές(τικ τοκ),έτσι γράφουμε ότι θεωρούμε σωστό(ξανά τικ τοκ).Μόνο λίγοι,μόνο ο Ένας ,τα έγραφε στα ίσια και τον φάγανε.--Μαύρος Πιτ (συζήτηση) 20:28, 25 Ιανουαρίου 2018 (UTC)

Μα στην ΒΠ δεν παρουσιάζουμε τι είναι σωστό, αλλά τι είναι επαληθεύσιμο και την άποψη ολων των πλευρών. Και το τικ το τι ειναι; Τζερόνυμο-opinion is free but facts are sacred (συζήτηση) 20:41, 25 Ιανουαρίου 2018 (UTC)

Να δες εδώ https://pediapress.com/assets/cover/get_front/?cover_style=nico_19&width=396&subtitle=%CF%80%CE%AC%CE%BC%CE%B5%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%208%CE%BF&editor=Vrahomarinaner&title=%CE%98%CF%81%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82&collection_id=4c5d524dabaad26667991d4d18ffb&cover_color=&title_image=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF%3AOlympiakos%20cfp%20c.%201927-1929.jpg

Τι να είναι!--Μαύρος Πιτ (συζήτηση) 20:52, 25 Ιανουαρίου 2018 (UTC)

Επιστροφή στη σελίδα "Άγιο Πνεύμα".