Συζήτηση:Τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος

Active discussions
Αποτίμηση Αστρονομίας Αυτό το λήμμα ξεκίνησε ή αναπτύχθηκε ή απλά είναι αντικείμενο της Επιχείρησης «Aστρονομία».
Λήμμα τάξης Έναρξη Έναρξη Αυτό το λήμμα αποτιμήθηκε ως τάξης Έναρξη κατά την κλίμακα ποιότητας.
Υψηλή Αυτό το λήμμα έχει αποτιμηθεί ως λήμμα με υψηλή σπουδαιότητα κατά την κλίμακα σπουδαιότητας.


UntitledΕπεξεργασία

Έχω τις εξής παρατηρήσεις για το άρθρο:

  • Η πρώτη παράγραφος είναι αυτούσια από τη σελίδα http://eclass.chania.teicrete.gr/TL702/. Βάζω την ένδειξη παραβίασης copyright, και τη σβήνουν! Δεν μπορεί να γραφεί ένα κείμενο με διαφορετικά λόγια;
  • Η λεπτομερής περιγραφή για τους δορυφόρους και την τροχιά τους δεν ταιριάζει στο άρθρο αυτό, δορυφορικές επικοινωνίες, αλλά θα πρέπει να μεταφερθεί στο άρθρο τεχνητός δορυφόρος.

--Kostisl 17:55, 5 Δεκεμβρίου 2006 (UTC)

Νεκρός σύνδεσμοςΕπεξεργασία

Κατά την διάρκεια αρκετών αυτόματων ελέγχων ο ακόλουθος εξωτερικός σύνδεσμος βρέθηκε να είναι μη διαθέσιμος. Παρακαλούμε ελέγξτε αν ο σύνδεσμος είναι πράγματι νεκρός και διορθώστε τον ή αφαιρέστε τον σε αυτή την περίπτωση!

Η ιστοσελίδα έχει αποθηκευτεί από το Internet Archive. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη να βάλετε σύνδεσμο προς μια αντίστοιχη αρχειοθετημένη έκδοση: [1]. --Gerakibot 14:42, 26 Αυγούστου 2009 (UTC)

Νεκρός σύνδεσμος 2Επεξεργασία

Κατά την διάρκεια αρκετών αυτόματων ελέγχων ο ακόλουθος εξωτερικός σύνδεσμος βρέθηκε να είναι μη διαθέσιμος. Παρακαλούμε ελέγξτε αν ο σύνδεσμος είναι πράγματι νεκρός και διορθώστε τον ή αφαιρέστε τον σε αυτή την περίπτωση!

  • http://conta.uom.gr/conta/ekpaideysh/metaptyxiaka/technologies_diktywn/ergasies/main.htm (archive)
    • In Τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος on 2009-08-11 17:04:06, Socket Error: '\xc1\xf0\xdd\xf4\xf5\xf7\xe5 \xec\xe9\xe1 \xf0\xf1\xef\xf3\xf0\xdc\xe8\xe5\xe9\xe1 \xf3\xfd\xed\xe4\xe5\xf3\xe7\xf2, \xe5\xf0\xe5\xe9\xe4\xde \xef \xf3\xf5\xed\xe4\xe5\xe4\xe5\xec\xdd\xed\xef\xf2 \xf5\xf0\xef\xeb\xef\xe3\xe9\xf3\xf4\xde\xf2 \xe4\xe5\xed \xe1\xed\xf4\xe1\xf0\xef\xea\xf1\xdf\xe8\xe7\xea\xe5 \xea\xe1\xed\xef\xed\xe9\xea\xdc \xec\xe5\xf4\xdc \xe1\xf0\xfc \xdd\xed\xe1 \xf7\xf1\xef\xed\xe9\xea\xfc \xe4\xe9\xdc\xf3\xf4\xe7\xec\xe1, \xde \xe7 \xf3\xfd\xed\xe4\xe5\xf3\xe7 \xf0\xef\xf5 \xe5\xdf\xf7\xe5 \xe4\xe7\xec\xe9\xef\xf5\xf1\xe3\xe7\xe8\xe5\xdf \xe1\xf0\xdd\xf4\xf5\xf7\xe5,'
    • In Τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος on 2009-08-26 14:42:11, Socket Error: '\xc1\xf0\xdd\xf4\xf5\xf7\xe5 \xec\xe9\xe1 \xf0\xf1\xef\xf3\xf0\xdc\xe8\xe5\xe9\xe1 \xf3\xfd\xed\xe4\xe5\xf3\xe7\xf2, \xe5\xf0\xe5\xe9\xe4\xde \xef \xf3\xf5\xed\xe4\xe5\xe4\xe5\xec\xdd\xed\xef\xf2 \xf5\xf0\xef\xeb\xef\xe3\xe9\xf3\xf4\xde\xf2 \xe4\xe5\xed \xe1\xed\xf4\xe1\xf0\xef\xea\xf1\xdf\xe8\xe7\xea\xe5 \xea\xe1\xed\xef\xed\xe9\xea\xdc \xec\xe5\xf4\xdc \xe1\xf0\xfc \xdd\xed\xe1 \xf7\xf1\xef\xed\xe9\xea\xfc \xe4\xe9\xdc\xf3\xf4\xe7\xec\xe1, \xde \xe7 \xf3\xfd\xed\xe4\xe5\xf3\xe7 \xf0\xef\xf5 \xe5\xdf\xf7\xe5 \xe4\xe7\xec\xe9\xef\xf5\xf1\xe3\xe7\xe8\xe5\xdf \xe1\xf0\xdd\xf4\xf5\xf7\xe5,'

Η ιστοσελίδα έχει αποθηκευτεί από το Internet Archive. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη να βάλετε σύνδεσμο προς μια αντίστοιχη αρχειοθετημένη έκδοση: [2]. --Gerakibot 14:42, 26 Αυγούστου 2009 (UTC)

ΠαρατηρήσειςΕπεξεργασία

Το άρθρο ασχολείται περισσότερο με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι δορυφόροι, παρά με τους δορυφόρους αυτούς καθέ αυτούς. Καλό είναι να αναφέρονται οι υπηρεσίες, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμο. Οι υπόλοιπες ενότητες είναι από υποανάπτυκτες, έως ανύπαρκτες.--C messier 14:50, 6 Ιουλίου 2011 (UTC)

Το άρθρο πάντως είναι αρκετά μεγάλο, αν πιστεύεις ότι πρέπει να προστεθεί πολύ υλικό στις υπόλοιπες ενότητες, μάλλον θα χρειαστεί να το σπάσεις και να μετακινήσεις κείμενο σε ξεχωριστά λήμματα. Gf uip 16:54, 6 Ιουλίου 2011 (UTC)

Διάσπαση σε μικρότεραΕπεξεργασία

Πρόταση των C messier και Gf uip (όπως βλέπω και από πάνω).

  •   Υπέρ. VJSC263IO 21:16, 4 Σεπτεμβρίου 2011 (UTC)
  •   Υπέρ. Gf uip 09:02, 9 Σεπτεμβρίου 2011 (UTC)

Διασπασμένα μικρότερα κομμάτιαΕπεξεργασία

Πρωτού γίνει η διάσπαση, πρέπει να προτείνουμε επίσης (νομίζω), σε ποια άρθρα θα διασπαστεί. Εγώ προτείνω να δημιουργηθούν τα άρθρα δορυφορικό κανάλι , πρωτόκολλα για δορυφορικές επικοινωνίες, ζώνη δορυφορικής συχνότητας και δορυφορικό διαδίκτυο. Περιμένω την γνώμη σας.--C messier 16:41, 5 Σεπτεμβρίου 2011 (UTC)

Με εξαίρεση το δορυφορικό κανάλι, που χρειάζεται ένα πιο διευκρινιστικό τίτλο, για τα άλλα συμφωνώ. --Ttzavarasσυζήτηση 16:53, 5 Σεπτεμβρίου 2011 (UTC)

Και εγώ συμφωνώ με τα προς διάσπαση μέρη (λογικός ο διαχωρισμός σε αυτά τα άρθρα). Και συμφωνώ για τον πιο διευκρινιστικό τίτλο για το νέο λήμμα, επίσης. VJSC263IO 19:06, 5 Σεπτεμβρίου 2011 (UTC)

Επιστροφή στη σελίδα "Τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος".