Συζήτηση:Υπεργίγαντας αστέρας

Προσθήκη θέματος
Δεν υπάρχουν συζητήσεις σε αυτή τη σελίδα.
Αποτίμηση Αστρονομίας Αυτό το λήμμα ξεκίνησε ή αναπτύχθηκε ή απλά είναι αντικείμενο της Επιχείρησης «Aστρονομία».
Λήμμα προς επέκταση Προς επέκταση Αυτό το λήμμα αποτιμήθηκε ως τάξης Προς επέκταση κατά την κλίμακα ποιότητας.
Υψηλή Αυτό το λήμμα έχει αποτιμηθεί ως λήμμα με Υψηλή σπουδαιότητα κατά την κλίμακα σπουδαιότητας.Το άρθρο αυτό περιέχει πιθανώς πεπαλαιωμένες πληροφορίες, καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ αυτού και του αντίστοιχου αγγλικού. Π.χ. ο ε του Ηνιόχου έχει 100 φορές την ηλιακή διάμετρο και όχι 2000, ενώ Supergiants χαρακτηρίζονται αστέρια με ακτίνα μεγαλύτερη των 30 ηλιακών και όχι 100 όπως ισχυρίζεται το εδώ άρθρο. Επίσης το interwiki είναι μάλλον λάθος, καθώς το σωστό αγγλικό πρέπει να είναι το en:Supergiant και όχι το en:Hypergiant. Μάλιστα γι' αυτό το λόγο μου ξέφυγε και τώρα έχουμε και το Υπεργίγαντας. Λογικά και τα δύο ελληνικά άρθρα αναφέρονται στο ίδιο θέμα, αλλά προκύπτει και η ερώτηση: αν το Supergiant είναι ο Υπεργίγαντας, το Hypergiant πώς μεταφράζεται στα ελληνικά; Δεν είμαι ειδικός στην αστρονομία, οπότε αν κάποιος μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα που θέτω, θα βοηθήσει στο να ξεκινήσω ταχύτερα και την επεξεργασία του Υπεργίγαντας για πιθανή συγχώνευση. --Ferengiμήνυμα μετά το μπιπ 17:48, 5 Δεκεμβρίου 2008 (UTC)

Απότι βλέπω, χωρίς να είμαι ειδικός, αυτό εδώ το άρθρο μιλάει για τον Hyper. Το Υπεργίγαντας μιλάει για τον Super. Δηλ. τα διαγλωσσικά είναι σωστά. Αλλά οι τίτλοι είναι ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω ποια η στάνταρ ελληνική ορολογία. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο περιπτώσεις/λύσεις:

(i) υπεργίγας=Supergiant, υπερ-υπεργίγας=Hypergiant (δηλ αυτό να μετονομαστεί σε υπερ-υπερ και το άλλο να μείνει)

(ii) σουπεργίγας=Supergiant, υπεργίγας=Hypergiant (δηλ το άλλο να μετονομαστεί σε σούπερ και αυτό να μείνει)

--vanakaris 20:09, 5 Δεκεμβρίου 2008 (UTC)

Νομίζω μάλιστα η περίπτωση (ii) είναι σωστότερη γιατί το super είναι από το λατινικό supra και το hyper από το ελληνικό υπερ-.--vanakaris 20:29, 5 Δεκεμβρίου 2008 (UTC)

Με ποια κριτήρια θεωρείς ότι αυτό μιλάει για τον Hyper? Το εδώ άρθρο μιλάει για διάμετρο και όγκο, το εκεί για absolute magnitude και ηλιακές μάζες, μεγέθη δηλαδή όχι άμεσα συγκρίσιμα. Επίσης έχε υπόψη σου ότι ο Templar52 που έγραψε το άρθρο αρχικά, συνήθως χρησιμοποιεί ως πηγή το Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του Ηλίου, το οποίο ήταν κορυφαία εγκυκλοπαίδεια της εποχής της, όμως από το 1960 που ήταν η τελευταία έκδοση έχουν περάσει δεκαετίες και στην αστρονομία έχουν γίνει τεράστια βήματα προόδου (Η κατηγορία Hypergiants ορίστηκε πρώτη φορά το 1957).

Όσο για την μετάφραση θα πρέπει σίγουρα να χρησιμοποιήσουμε δόκιμους όρους, το να βάλουμε μια απλώς σωστή γλωσσικά μετάφραση δεν έχει ιδιαίτερο νόημα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Θα προσπαθήσω να το ψάξω περισσότερο μέσω ενός φίλου ερασιτέχνη αστρονόμου. --Ferengiμήνυμα μετά το μπιπ 09:21, 6 Δεκεμβρίου 2008 (UTC)

Καλησπέρα. Η τάξη των υπεργιγάντων απότελεί την ανώτερη τάξη (Ι) σύμφωνα με την επτάβαθμη ταξινόμηση ΜΚ (εμ-κέι), (Morgan-Kinan) στην οποία περιαμβάνονται οι υπερίγαντες la, και lb (αμυδρότεροι των la), στη τάξη ΙΙ περιλαμβάνονται οι λαμπροί γίγαντες που λέγονται και σούπερ-γίγαντες, ακολουθούν οι κανονικοί γίγαντες, (III), αυτών οι υπογίγαντες (IV), και στην συνέχεια οι αστέρες νάνοι ή λεγόμενοι και "κυρίας ακολουθίας αστέρες" (Ήλιος), (V), οι υπονάνοι (VI), και τελευταίοι οι λευκοί νάνοι (τάξη VII). Η κατάταξη αυτή έγινε με συνδυασμό φασματικού τύπου και απόλυτου μεγέθους. Σε άλλη καταταξη (Ράσελ) οι λαμπροί γίγαντες (υπεργίγαντες) διακρίνονται στους ερυθρούς υπεργίγαντες και στους κυανούς υπεργίγαντες. Νομίζω πως απαιτείται προηγουμένως κάποια αναφορά στην αστρική φασματοσκοπία με τις κατά καιρούς ταξινομήσεις των αστέρων, όπως και με την Εμ-Κέι.--Templar52 20:31, 8 Δεκεμβρίου 2008 (UTC)
Συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση, αλλά είχαν μαζευτεί πολλά άρθρα που χρειάζονταν επιμέλεια. Καταρχήν αυτοί οι ελληνικοί όροι είναι δόκιμοι; Δηλαδή προέρχονται από κάποιο βιβλίο ή δημοσίευση αστρονομίας; Στα αγγλικά αυτούς που εσύ καλείς σούπερ-γίγαντες (τάξη ΙΙ) τους αποκαλούν bright giants (φωτεινούς γίγαντες), ενώ τους δικούς σου υπεργίγαντες (τάξη Ι) τους αποκαλούν supergiants. Αυτό και πάλι αφήνει κενό ονοματολογίας για τους hypergiants (τάξη Ιa-0), αλλά τουλάχιστον είναι σαφές πως το παρόν άρθρο αναφέρεται στους τάξης Ι αστέρες και όχι στους τάξης Ιa-0, οπότε είναι λάθος το interwiki. Επίσης αν είναι εύκολο τσέκαρε την ακρίβεια των δεδομένων, γιατί όπως θα δεις στην κορυφή της συζήτησης υπάρχουν κάποια θέματα ακρίβειας. Ποιες ήταν οι πηγές σου για το παρόν άρθρο; Θα πρέπει να γίνει συγχώνευση με το Υπεργίγαντας, αλλά θέλω να έχω τις πηγές για να κάνω σωστή απόδοση των πληροφοριών. --Ferengiμήνυμα μετά το μπιπ 08:55, 11 Δεκεμβρίου 2008 (UTC)
Επιστροφή στη σελίδα "Υπεργίγαντας αστέρας".