Άνοιγμα κυρίου μενού

Welcome!Επεξεργασία

Eivindgh, welcome to Βικιπαίδεια! Here you can find some useful links (but in Greek language at the moment):

If you want to request a botstatus for a bot, you can do it by posting here:

For inter-wikimatters, you can also visit our Wikipedia embassy.

You can sign in talk pages writing ~~~~ or simply pushing the sign button ( ). For any kind of help or questions you can post a comment in Agora. Have a nice time and happy edits!  --Ttzavarasσυζήτηση 14:20, 29 Δεκεμβρίου 2011 (UTC)

Please do not upload articles automatically translated. They are incoceivable, due to the nature of Greek language and it's impossible for anyone to edit them. Thank you. --Ttzavarasσυζήτηση 14:20, 29 Δεκεμβρίου 2011 (UTC)

Επιστροφή στη σελίδα χρήστη του "Eivindgh".