Η συνθήκη της Βιέννης, που συνήφθη την 1η Δεκεμβρίου 1656, ήταν μια Αυστρο-Πολωνική συμμαχία κατά τον Β΄ Βόρειο Πόλεμο. Ο Φερδινάνδος Γ΄ των Αψβούργων αυτοκράτορας της Γερμανίας συμφώνησε να μπει στον πόλεμο από την αντι-σουηδική πλευρά και να υποστηρίξει τον Πολωνό βασιλιά Ιωάννη Β΄ Καζίμιρ με 4.000 στρατιώτες. Η συνθήκη ήταν, ωστόσο, απογοητευτική για τον Ιωάννη Β΄ Καζίμιρ, ο οποίος ήλπιζε σε πιο ουσιαστική βοήθεια και περαιτέρω αναποτελεσματική, καθώς ο Φερδινάνδος Γ'΄ απεβίωσε τρεις ημέρες μετά την υπογραφή του. Μια παρόμοια, αλλά πιο αποτελεσματική συμμαχία συνήφθη από τον διάδοχο του Φερδινάνδου Γ΄, ον Λεοπόλδο Α' στη Συνθήκη της Βιέννης (1657).

Ο Φερδινάνδος Γ΄ αρχιδούκας της Αυστρίας και αυτοκράτορας της Γερμανίας.

Βιβλιογραφικές αναφορές Επεξεργασία