Συστάδες Μπεογούλφ

Οι συστάδες BEOWULF[1] έχουν σχεδιαστεί για να επιλύουν υπολογιστικές εργασίες υψηλής απόδοσης. Μια συστάδα BEOWULF αποτελείται από προσωπικούς υπολογιστές που συνδέονται μέσω ενός απλού τοπικού δικτύου. Δεν απαιτείται κάποιο ειδικό λογισμικό για να δομηθεί μια συστάδα. Αντί αυτού οι κόμβοι χρησιμοποιούν ένα σύνολο ανοικτών βιβλιοθηκών ανοικτού λογισμικού, για να επικοινωνούν μεταξύ τους.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. Abraham silberschatz, Peter Baer Galvin, Gerg Gagne. Λειτουργικά Συστήματα. Γκίουρδας. σελ. 18.