Συστήματα χρόνου ονομάζονται, ειδικότερα στην Αστρονομία αλλά και στην αστρονομική ναυτιλία οι υπολογισμοί εκείνοι στους οποίους ο προσδιορισμός γενικά του χρόνου (ώρας, ημέρας) γίνεται με ιδιαίτερα κατά περίπτωση σημεία αναφοράς.

Τα συστήματα αυτά επί το πλείστον βασίζονται στον υπολογισμό της περιστροφής της Γης σε σχέση με τα ουράνια σώματα. Συνεπώς οποιοδήποτε ουράνιο σώμα ή και ακόμα σημείο της ουράνιας σφαίρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς και κατ΄ επέκταση ν΄ αποτελέσει ιδιαίτερο σύστημα αναφοράς χρόνου.

Έτσι άλλους χρόνους χρησιμοποιεί η Αστρονομία (κατά περίπτωση), κάποιους εξ αυτών η αστρονομική ναυτιλία, άλλους η διαστημική, άλλους η τεχνική έρευνα και παρακολούθηση των περί τη Γη τεχνητών δορυφόρων κ.λπ., όπως επίσης άλλους χρόνους με διαφορετικά σημεία αναφοράς χρησιμοποιεί η ρομποτική, τα διάφορα ηλεκτρονικά οπλικά συστήματα ακόμα και ο απλούστερος αυτοματισμός που έχουν να κάνουν στη πραγματικότητα με διαφορά χρόνου ενεργοποίησης, πυροδότησης κ.λπ. Κυριότερο εξ όλων αυτών στη πράξη είναι ο λεγόμενος αστρονομικός χρόνος όπου βάση αυτού (σημείο αναφοράς) είναι η ωρική γωνία ουρανίου σώματος.

Διάκριση

Επεξεργασία

Τα συστήματα χρόνου διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες

  • Συστήματα πραγματικού χρόνου και
  • Συστήματα σχετικού χρόνου (κατά περίπτωση)