Τα Τετράποδα (τοιχογραφία)

"Τα τετράποδα" είναι τοιχογραφία της ώριμης Υστεροκυκλαδικής Ι περιόδου, η οποία κοσμούσε τοίχο του δωματίου Β6 του Κτιρίου Β του προϊστορικού οικισμού του Ακρωτηρίου. Μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί μόνο σπαράγματα. Στην αρχή είχε θεωρηθεί ότι απεικονίζονταν σκυλιά, όμως μετά την εύρεση περισσότερων σπαραγμάτων, πιστεύεται ότι απεικονίζονται μοσχαράκια.

Η τοιχογραφία με τα τετράποδα.

Η τοιχογραφία βρίσκεται στο Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, στα Φηρά της Σαντορίνης.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία