Το τετραγωνικό κύμα είναι περιοδική μη ημιτονική κυματομορφή η οποία έχει τη μορφή διαδοχικών παλμών σταθερού πλάτους και διάρκειας. Το πλάτος ενός ιδανικού τετραγωνικού κύματος εναλλάσσεται συνεχώς μεταξύ δύο συγκεκριμένων τιμών σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το τετραγωνικό κύμα

Το τετραγωνικό κύμα μπορεί να προκύψει ως άθροισμα ημιτονικών κυμάτων των οποίων οι συχνότητες είναι ακέραια πολλαπλάσια της δικής του συχνότητας. Οι συχνότητες αυτές ονομάζονται αρμονικές, οπότε το τετραγωνικό κύμα μπορεί να αναλυθεί σε ένα άθροισμα απείρων όρων, οπού οι όροι είναι οι αρμονικές. Πρακτικά το κύμα αυτό μπορεί να προκύψει από μία διάταξη που περιλαμβάνει έναν διακόπτη που ανοιγοκλείνει συνεχώς σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Όταν το τετραγωνικό κύμα αφορά ηλεκτρικό μέγεθος, τότε λέγεται τετραγωνικό σήμα ή ψηφιακό σήμα. Αυτό βρίσκει πολύ μεγάλη εφαρμογή στην Ηλεκτρονική και συγκεκριμένα στην ψηφιακή τεχνολογία