Τετραχλωραργιλιούχο λίθιο

χημική ένωση

Το τετραχλωραργιλιούχο λίθιο[1] (αγγλικά lithium chloride ή Lithium Aluminium Chloride: LAC) είναι η ανόργανη χημική ένωση με εμπειρικό τύπο LiAlCl4.[2]

Τετραχλωραργιλιούχο λίθιο
Γενικά
Όνομα IUPAC Τετραχλωραργιλιούχο λίθιο
Άλλες ονομασίες Λιθιαργιλιοχλωρίδιο
Χημικά αναγνωριστικά
Χημικός τύπος LiAlCl4
Μοριακή μάζα 175,72 amu
Συντομογραφίες LAC
Αριθμός CAS 14024-11-4
SMILES [Li+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI 1S/Al.4ClH.Li/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
Δομή
Φυσικές ιδιότητες
Σημείο τήξης 146°C
Εμφάνιση Λευκοί κρύσταλλοι
Χημικές ιδιότητες
Επικινδυνότητα
Εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά, τα δεδομένα αφορούν υλικά υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 100 kPa).

Διάλυμα τετραχλωραργιλιούχου λιθίου σε θειονυλοχλωρίδιο (SOCl2) αποτελεί την υγρή κάθοδο και τον ηλεκτρολύτη σε κάποιες μπαταρίες λιθίου, όπως το κύτταρο λιθίου - θειονυλοχλωριδίου. Μια άλλη τυπολογία καθόδου - ηλεκτρολύτη αποτελεί το σύστημα τετραχλωραργιλιούχου λιθίου, θειονυλοχλωριδίου, διοξειδίου του θείου (SO2) και βρωμίου (Br2).

Άλλα άλατα που χρησιμοποιούνται ως ηλεκτρολύτες σε μπαταρίες λιθίου είναι το βρωμιούχο λίθιο (LiBr), το υπερχλωρικό λίθιο (LiClO4), το τετραφθοροβοριούχο λίθιο (LiBF4) και το εξαφθοροφωσφορικό λίθιο (LiPF6). Λιγότερο συχνά άλατα που χρησιμοποιούνται ως ηλεκτρολύτες σε μπαταρίες λιθίου είναι το χλωριούχο λίθιο (LiCl), το ιωδιούχο λίθιο (LiI), το χλωρικό λίθιο (LiClO3), το νιτρικό λίθιο (LiNO3), το εξαφθοραρσενικό λίθιο (LiAsF6), το εξαφθοροπυριτικό λίθιο (Li2SiF6), το δι(τριφθορομεθανοθειονυλo)λιθιιμίδιο [LiNHSO2(CF3)2] και το τριφθορομεθανοσουλφονικό λίθιο (LiSO3CF3).[3]

Παρατηρήσεις, υποσημειώσεις και αναφορές

Επεξεργασία
  1. Για εναλλακτικές ονομασίες δείτε τον πίνακα πληροφοριών.
  2. Perenthaler, E.; Schulz, Heinz; Rabenau, A. "Crystal structures of lithium tetrachloroaluminate and sodium tetrachloroaluminate as a function of temperature" Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie (1982), 491, 259-65. doi:10.1002/zaac.19824910133
  3. USA US20080280197 A1, Masaki Machida, "Spirally wound non-aqueous electrolyte secondary battery", published 13 Nov 2008, assigned to Sony Corporation.