Τεχνική

εργασιακή άσκηση των πρακτικών γνώσεων από ένα πρόσωπα για την επεξεργασία ή μεταποίηση αντικειμένων

Οι τεχνικές είναι πρακτικές δεξιότητες που οδηγούν στην αποτελεσματική επίτευξη στόχων μέσω διαδικασιών που δεν είναι άμεσα προφανείς. Επίσης, μια τεχνική μπορεί να χαρακτηριστεί πρακτική τέχνη.

Μέρος της τεχνικής της οξυγονοκόλλησης

Για παράδειγμα, υπάρχουν τεχνικές για το παίξιμο μουσικών οργάνων, τεχνικές για το ράψιμο, η τεχνική της οξυγονοκόλλησης, κτλ.

Το αποτέλεσμα, η μελέτη ή η συλλογή τεχνικών μπορεί να αναφέρονται στην τεχνολογία.

Σπανιότερα ο όρος αναφέρεται στην επιστήμη μηχανικού.

Σημείωση

Επεξεργασία

Μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε γλώσσες που χρησιμοποιούν την (ελληνική) λέξη. π.χ. Ο αγγλικός όρος «craft» μπορεί να μεταφράζεται τέχνη αλλά αναφέρεται στις πρακτικές τέχνες. Ο αγγλικός όρος «technique» αναφέρεται πιο συγκεκριμένα (και «προσγειωμένα») σε πρακτικές δεξιότητες.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία