Ο τηλεοπτικός σταθμός είναι ένα σύνολο εξοπλισμού που διαχειρίζεται μια επιχείρηση, μια οργάνωση ή άλλη οντότητα, όπως ένας διαχειριστής ερασιτεχνικής τηλεόρασης (ATV), που μεταδίδει περιεχόμενο βίντεο μέσω ραδιοκυμάτων απευθείας από έναν πομπό σε ένα δέκτη στην επιφάνεια της Γης. Συχνά ο όρος αναφέρεται σε σταθμό που μεταδίδει δομημένο περιεχόμενο σε κοινό ή αναφέρεται στον οργανισμό που λειτουργεί το σταθμό. Μια επίγεια τηλεοπτική μετάδοση μπορεί να γίνει μέσω αναλογικών ή ψηφιακών τηλεοπτικών σημάτων. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί διαφοροποιούνται από την καλωδιακή τηλεόραση ή άλλους παρόχους βίντεο, καθώς το περιεχόμενό τους μεταδίδεται μέσω επίγειων ραδιοκυμάτων. Μια ομάδα τηλεοπτικών σταθμών με κοινή ιδιοκτησία ή θυγατρικών είναι γνωστή ως τηλεοπτικό δίκτυο.

Επειδή τα σήματα των τηλεοπτικών σταθμών χρησιμοποιούν το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, το οποίο στο παρελθόν υπήρξε ένας κοινός, σπάνιος πόρος, οι κυβερνήσεις συχνά απαιτούν εξουσία για τη ρύθμισή τους. Τα πρότυπα συστημάτων τηλεοπτικών εκπομπών διαφέρουν σε όλο τον κόσμο. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί που εκπέμπουν μέσω αναλογικού συστήματος περιορίζονταν συνήθως σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, αλλά η ψηφιακή τηλεόραση επιτρέπει τη μετάδοση μέσω υποκαναλιών. Για τη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών συνήθως απαιτείται άδεια μετάδοσης από κυβερνητική υπηρεσία, η οποία ορίζει τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς του σταθμού.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία