Άνοιγμα κυρίου μενού

Η Τιμάνδρα, κατά την παράδοση, ήταν κόρη της βασίλισσας Λήδας και του Τυνδάρεω και αδελφή της Ωραίας Ελένης. Ως έλασσον πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας, ελάχιστα γνωρίζουμε για αυτήν. Συγκεκριμένα, αναφέρεται από τον Αλεξανδρινό Θεαγένη στις «Ώρες» του ότι απετέλεσε θέμα -χαμένης- ελεγείας του λυρικού ποιητή Μιμνέρμου.

Τιμάνδρα
Οικογένεια
Σύζυγος Έχεμος
Σύντροφος Φυλέας
Τέκνα Εύανδρος
Γονείς Τυνδάρεως και Λήδα

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Θεαγένους, Ώραι (ΜΤΣ Ελλάδος)