Το Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ. είναι ένα από τα 2 τμήματα μαζί με το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. που συνθέτουν την Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ασχολείται με την επιστήμη της Γεωπονίας. Στο ίδιο επιστημονικό πεδίο λειτουργούν στην Ελλάδα η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιο Θράκης και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Τμήμα προσφέρει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.

Τμήμα Γεωπονίας
ΤύποςΔημόσιο
Ίδρυση1928
ΠρόεδροςΣτέφανος Κουνδουράς
ΚοσμήτορεςΑπόστολος Αποστολίδης
Φοιτητές3200 περίπου
ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Ιστότοπος[11]
 • Ιδρύεται το Τμήμα Γεωπονίας ως τμήμα της Φυσικομαθηματικής σχολής του Α.Π.Θ. το 1928.
 • Το 1937 τα Τμήματα Δασολογίας και Γεωπονίας διαχωρίζονται από την Φυσικομαθηματική Σχολή για να αποτελέσουν τμήματα μιας νέας σχολής: της Δασολογικής και Γεωπονικής (Α.Ν. 835/1937 [1])
 • To 1981 τα 2 τμήματα της Δασολογικής και Γεωπονικής Σχολής διαχωρίζονται και το Τμήμα Γεωπονίας λειτουργεί ως αυτοτελή σχολή, την Γεωπονική Σχολή. (Π.Δ. 296 / 1981 [2])
 • Η Σχολή υποβιβάζεται σε Τμήμα Γεωπονίας και εντάσσεται στην νεοιδρυθείσα Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών το 1983 (Ν. 1268/1982 [3])
 • Το 2004 η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών καταργείται (Π.Δ. 247/30-11-04 [4]) και το Τμήμα Γεωπονίας με απόφαση της Συγκλήτου το 2005 ανεξαρτητοποιείται και αναβαθμίζεται και πάλι σε Σχολή Γεωπονίας με μοναδικό τμήμα, το ομώνυμο Τμήμα Γεωπονίας.
 • Το 2013, με το σχέδιο "ΑΘΗΝΑ" οι Σχολές Γεωπονίας και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος συγχωνεύονται στη Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με 2 τμήματα, το Γεωπονίας και το Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. (Π.Δ. 98/5-6-2013[5])

Προσωπικό

Επεξεργασία

Τον Ιούλιο του 2012 το προσωπικό περιελάμβανε 94 μέλη Δ.Ε.Π., 10 Ε.Τ.Ε.Π., 24 Ε.Ε.Δι.Π ΙΙ, 14 Μόνιμους Διοικητικούς Υπαλλήλους, 17 Υπαλλήλους Αορίστου Χρόνου, 3 Φυτοκόμους και 2 Ζωοκόμους.

Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο καθηγητής Χρήστος Δόρδας.[6]

Επίτιμοι Διδάκτορες

Επεξεργασία
 • Μιχαήλ Δεκλερής, διαπρεπής νομικός, αναγόρευση 1-11-2007 [7][8][9]
 • Αναστάσιος Χανιώτης, διαπρεπής οικονομολόγος 20-5-2019


Το Τμήμα Γεωπονίας περιλαμβάνει εφτά τομείς ([10]). Οι 7 τομείς με τα γνωστικά τους αντικείμενα είναι οι εξής:

Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογία (ΦΜΚ)

Επεξεργασία

Προσφέρει εκπαίδευση στην παραγωγή φυτών μεγάλης καλλιέργειας και ειδικότερα σε περιοχές όπως είναι η οικολογία, οικοφυσιολογία, φυσιολογία φυτών, γεωργική χημεία, βιοχημεία, ζιζανιολογία, ολοκληρωμένη διαχείριση των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, γενετική βελτίωση φυτών και κυτογενετική, εφαρμογή βιοτεχνολογίας στη βελτίωση των φυτών, βιομετρία, προστασία περιβάλλοντος κα υγρότοποι.

Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου (ΟΠ)

Επεξεργασία

Παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην παραγωγή καρπών, λαχανικών και ανθέων, και στο σχεδιασμό και εγκατάσταση πάρκων και κήπων. Δίδει τη δυνατότητα για εξειδίκευση σε αντικείμενα όπως η αμπελουργία, μελισσοκομία και σηροτροφία, δενδροκομία, λαχανοκομία, ανθοκομία και αρχιτεκτονική τοπίου.

Φυτοπροστασία (ΦΥ)

Επεξεργασία

Προσφέρει εκπαίδευση στην οικολογία και διαχείριση εχθρών και ασθενειών των φυτών με έμφαση στις ολοκληρωμένες μεθόδους φυτοπροστασίας (ΙΡΜ) και την ορθή χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών. Παρέχει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στα αντικείμενα της εντομολογίας, φυτοπαθολογίας, ιολογίας, χημείας και οικολογίας φυτοπροστατευτικών ουσιών καθώς και σε μεθόδους ολοκληρωμένης διαχείρισης της φυτικής παραγωγής.

Αγροτική Οικονομία (ΑΟ)

Επεξεργασία

Προσφέρει εκπαίδευση στην οικονομική της αγροτικής παραγωγής, την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό τύπων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και περιοχών, το μάρκετινγκ, την πολιτική, τους συνεταιρισμούς, την κοινωνιολογία, τις γεωργικές εφαρμογές, τη γεωργική εκπαίδευση, τη διαχείριση περιβάλλοντος, τις ποσοτικές μεθόδους και την εφαρμοσμένη πληροφορική.

Ζωική Παραγωγή (ΖΠ)

Επεξεργασία

Παρέχει εκπαίδευση στη διατροφή, τη γενετική βελτίωση, την αναπαραγωγή των αγροτικών ζώων, την ιχθυοκομία. Δίδει τη δυνατότητα για εξειδίκευση σε αντικείμενα όπως η διατροφή αγροτικών ζώων και το περιβάλλον, η φυσιολογία πέψης και ο μεταβολισμός, η τεχνολογία ζωοτροφών, οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην αναπαραγωγή και διατροφή των αγροτικών ζώων, η φυσιολογία αναπαραγωγής, η διαχείριση βοσκοτόπων, η γενετική βελτίωση των αγροτικών ζώων, τα συμβατικά και ολοκληρωμένα συστήματα ζωικής παραγωγής, η εφαρμογή πληροφορικής στη ζωική παραγωγή, η διαχείριση της βιοποικιλότητας.

Έγγειες Βελτιώσεις, Εδαφολογία και Γεωργική Μηχανική (ΕΒ)

Επεξεργασία

Προσφέρει εκπαίδευση στη γενική και εφαρμοσμένη υδραυλική, εδαφολογία, γεωργική μηχανολογία, τηλεπισκόπηση και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, γεωργικές κατασκευές, εναλλακτικούς ενεργειακούς πόρους στη γεωργία. Παρέχει εξειδίκευση σε αρδεύσεις-στραγγίσεις, υδρολογία και ρύπανση υδάτων, υπολογιστική υδραυλική, φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων, μελέτες γεωτεχνικές και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χημεία-φυσική-γονιμότητα εδάφους, εφαρμοσμένη εδαφολογία, ρύπανση και υποβάθμιση εδαφών, εκμηχάνιση καλλιεργειών, θερμοκήπια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση υδατικών και εδαφικών πόρων.

Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων (ΕΤΤ)

Επεξεργασία

Παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σε χημεία τροφίμων, βιοχημεία και ανάλυση τροφίμων, φυσικοχημεία τροφίμων, μικροβιολογία τροφίμων και υγιεινή βιομηχανιών τροφίμων, μηχανική διεργασιών και αυτοματισμούς, επεξεργασία τροφίμων και συντήρηση, συσκευασία τροφίμων, οινολογία και αλκοολούχα προϊόντα, ποιοτικό έλεγχο και συστήματα διασφάλισης ποιότητας.

Εγκαταστάσεις

Επεξεργασία

Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωπονίας βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη και στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. Στο κτίριο της Πανεπιστημιούπολης, όπου στεγαζόταν και η πρώην Γεωπονοδασολογική Σχολή, πέρα από τα αμφιθέατρα και τις αίθουσες διδασκαλίας στεγάζονται πολλές εργαστηριακές αίθουσες καθώς η δανειστική βιβλιοθήκη του Τμήματος. Το Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. βρίσκεται στην ανατολική έξοδο της πόλης και περιλαμβάνει περί τα 2.200 στρέμματα, όπου πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος πρακτικής άσκησης των φοιτητών γεωπονίας. Τα τελευταία χρόνια χτίζονται νέες κτιριακές εγκαταστάσεις στο χώρο του Αγροκτήματος του Α.Π.Θ. με σκοπό την μετεγκατάσταση του Τμήματος σε αυτές.[6]

Παραπομπές

Επεξεργασία
 1. [1] Α.Ν. 835/1937 Εθνικό Τυπογραφείο
 2. [2] Π.Δ. 296 /1981 Εθνικό Τυπογραφείο
 3. [3] Ν. 1268/1982 Εθνικό Τυπογραφείο
 4. [4] Π.Δ. 247/30-11-04 Εθνικό Τυπογραφείο
 5. [5] Π.Δ. 98/5-6-2013 Εθνικό Τυπογραφείο
 6. 6,0 6,1 [6] Οδηγός Σπουδών 2012-2013]
 7. [7] Ανακοίνωση αναγόρευσης στον κεντρικό ιστοχώρο του Α.Π.Θ.
 8. [8] Τεύχος 21ο, Σεπτέμβριος 2008, ηλεκτρονικό περιοδικό Εύπλοια του Δικτύου Αιγαίου
 9. [9][νεκρός σύνδεσμος] Άρθρο στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ)
 10. [10] Γνωστικό Αντικείμενο Κατευθύνσεων Σπουδών Τμήματος Γεωπονίας

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία