Οι Τρικόλωνοι ήταν πολίχνη της αρχαίας Αρκαδίας. Το όνομά της προέρχεται από τον οικιστή της Τρικόλωνo, γιο του Λυκάονα και εγγονό του Πελασγού. Βρισκόταν δίπλα στην Χαρισία και σε απόσταση 10 σταδίων από την Ζοιτία. Ο Παυσανίας αναφέρει πως δεν ήταν πόλη αλλά είχε ιερό του Ποσειδώνα πάνω σε λόφο με άγαλμα του θεού, ενώ το ιερό περιέκλειε άλσος[1]. Δίπλα στην πόλη υπήρχε ο τάφος της Καλλιστώς, γυναίκας του Λυκάονα, δίπλα στον οποίο ήταν ιερό της Αρτέμιδος Καλλίστης και σε 30 στάδια βρισκόταν οι πηγές των κρουνών[2]. Η θέση του αρχαίου οικισμού είναι άγνωστη σήμερα.

ΑναφορέςΕπεξεργασία

  1. [6] πόλις δὲ ἦσαν καὶ οἱ Τρικόλωνοί ποτε: μένει δὲ αὐτόθι καὶ ἐς ἡμᾶς ἔτι ἐπὶ λόφου Ποσειδῶνος ἱερὸν καὶ ἄγαλμα τετράγωνον, καὶ δένδρων περὶ τὸ ἱερόν ἐστιν ἄλσος. ταύταις μὲν δὴ οἱ Λυκάονος παῖδες ἐγένοντο οἰκισταί, Ζοιτίαν δὲ ἀπωτέρω μὲν Τρικολώνων πέντε που καὶ δέκα σταδίοις, κειμένην δὲ οὐ κατ' εὐθὺ ἀλλ' ἐκ Τρικολώνων ἐν ἀριστερᾷ, Ζοιτέα Παυσανία Αρκαδικά
  2. [8] Τρικολώνων δέ ἐστιν ἐν δεξιᾷ πρῶτα μὲν ἀνάντης ὁδὸς ἐπὶ πηγὴν καλουμένους Κρουνούς: σταδίους δὲ ὡς τριάκοντα καταβάντι ἐκ Κρουνῶν τάφος ἐστὶ Καλλιστοῦς, χῶμα γῆς ὑψηλόν, δένδρα ἔχον πολλὰ μὲν τῶν ἀκάρπων, πολλὰ δὲ καὶ ἥμερα. ἐπὶ δὲ ἄκρῳ τῷ χώματι ἱερόν ἐστιν Ἀρτέμιδος ἐπίκλησιν Καλλίστης: δοκεῖν δέ μοι καὶ Πάμφως μαθών τι παρὰ Ἀρκάδων πρῶτος Ἄρτεμιν ἐν τοῖς ἔπεσιν ὠνόμασε Καλλίστην. [9] σταδίους δὲ αὐτόθεν μὲν πέντε καὶ εἴκοσι, Τρικολώνων δὲ ἑκατὸν τοὺς σύμπαντας ἀπέχουσα ἐπί γε τοῦ Ἑλισσόντος, κατὰ δὲ τὴν εὐθεῖαν Μεθυδρίου--αὕτη γὰρ δὴ ἐκ Τρικολώνων ἔτι λείπεται--Ἀνεμῶσά τέ ἐστι χωρίον καὶ ὄρος Φάλανθον, ἐν αὐτῷ δὲ ἐρείπιά ἐστι Φαλάνθου πόλεως Παυσανία Αρκαδικά