Η διάδοση του ήχου σε απλοποιημένο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως υπολογίζεται από μοντέλο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Η υδροακουστική ή υποβρύχια ακουστική (underwater acoustics) αποτελεί τον κλάδο της ακουστικής που ασχολείται με τη μελέτη της διάδοσης του ήχου μέσα σε υδάτινο περιβάλλον (θαλάσσιο, ποτάμιο και λιμναίο).

ΕφαρμογέςΕπεξεργασία

Οι εφαρμογές της υδροακουστικής είναι πολλές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες:

ΣημείωσηΕπεξεργασία

Στο θαλάσσιο περιβάλλον η ταχύτητα διάδοσης του ήχου είναι μεγαλύτερη και ανάλογη της περιεκτικότητας σε αλάτι.

Εξωτερικοί ΔεσμοίΕπεξεργασία

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

Σάγος Γεώργιος, "Εισαγωγή στην υδροακουστική και στην τεχνολογία Sonar" [3], Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 2019, ISBN 978-960-491-133-2

Σάγος, Μαλαχίας, "Αρχές υδροακουστικής και συστημάτων Sonar" Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 2003