Η υδροακουστική ή υποβρύχια ακουστική (underwater acoustics) αποτελεί τον κλάδο της ακουστικής που ασχολείται με τη μελέτη της διάδοσης του ήχου μέσα σε υδάτινο περιβάλλον (θαλάσσιο, ποτάμιο και λιμναίο).

Η διάδοση του ήχου σε απλοποιημένο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως υπολογίζεται από μοντέλο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

ΕφαρμογέςΕπεξεργασία

Οι εφαρμογές της υδροακουστικής είναι πολλές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες:

ΣημείωσηΕπεξεργασία

Στο θαλάσσιο περιβάλλον η ταχύτητα διάδοσης του ήχου είναι μεγαλύτερη και ανάλογη της περιεκτικότητας σε αλάτι.

Εξωτερικοί ΔεσμοίΕπεξεργασία

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

Σάγος Γεώργιος, "Εισαγωγή στην υδροακουστική και στην τεχνολογία Sonar" [3], Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 2019, ISBN 978-960-491-133-2

Σάγος, Μαλαχίας, "Αρχές υδροακουστικής και συστημάτων Sonar" Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 2003