Η Υδρογεωλογία είναι μία σύγχρονη επιστήμη, επιμέρους κλάδος της Γεωλογίας και Υδρολογίας της οποίας αντικείμενο έρευνας και μελέτης είναι το νερό υπό την επιφάνεια της Γης, ανεξαρτήτου βάθους στη λιθόσφαιρα.

ΓενικάΕπεξεργασία

Το ενδιαφέρον της επιστήμης αυτής εστιάζεται κυρίως στις διεργασίες συμπεριφοράς του νερού μέσα στο έδαφος και τα πετρώματα καθώς και η προστασία αυτού από ανεξέλεγκτη υδροληψία. Η υδρογεωλογία άρχισε ν΄ αναπτύσσεται κατά τις τελευταίες δεκαετίες, μετά το 1960, με την αυξανόμενη ζήτηση νερού καλής ποιότητας σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ρύπανση του περιβάλλοντος. Φαίνεται να καθορίστηκε αρχικά ως αναγκαιότητα ανάπτυξης ιδιαίτερης επιστήμης από τον Αμερικανό υδρολόγο Ο. Μάινζερ το 1939.

Σήμερα ένα ιδιαίτερο πεδίο έρευνας της επιστήμης αυτής είναι ο τομέας των γεωθερμικών εφαρμογών χαμηλής και μέσης ενέργειας που βασίζονται στους μεγάλου βάθους υδροφόρους ορίζοντες. Σπουδαίος επιμέρους κλάδος της υδρογεωλογίας είναι η "Κλαστική υδρογεωλογία" που εξετάζει το υπόγειο υδραυλικό δίκτυο κυρίως σε εκτεταμένες περιοχές ασβεστολίθων.

ΣημείωσηΕπεξεργασία

Δεν υφίσταται σαφής διαχωρισμός μεταξύ γεωυδρολογίας, υδρογεωλογίας και γεωλογίας υπόγειου νερού όπου και οι τρεις αυτοί όροι χρησιμοποιούνται σήμερα ως συνώνυμοι.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριταννικα τομ.58ος, σελ.366.