Άνοιγμα κυρίου μενού
Το υδρογραφικό/ναρκαλιευτικό πλοίο Βέγας, A-478, του Πολεμικού Ναυτικού στο λιμένα Σύρου.

Υδρογραφικό χαρακτηρίζεται το πλοίο εκείνο που κύριο αντικείμενο έχει την υδρογραφική έρευνα, εφοδιασμένο με κατάλληλα επιστημονικά όργανα και προσωπικό. Τα πλοία αυτά ανήκουν κυρίως στις Υδρογραφικές υπηρεσίες των ναυτικών χωρών, καθώς επίσης και σε κρατικά ή ιδιωτικά ινστιτούτα «κέντρα» θαλάσσιας έρευνας. Όταν η δραστηριότητα αυτών των πλοίων επεκτείνεται σε ανοικτές θάλασσες χαρακτηρίζονται «ωκεανογραφικά» τα οποία είναι εξοπλισμένα με περισσότερα όργανα, βαθυσκάφη, καθώς και με ελικοδρόμιο.

Και οι δύο αυτοί τύποι πλοίων ανήκουν γενικά στη κατηγορία των βοηθητικών πλοίων και ειδικότερα των επιστημονικών ερευνών. Ένα από τα ιστορικά υδρογραφικά πλοία που επιχείρησαν τον περίπλου της Γης ήταν το ρωσικό Βίτιαζ (ιστιοφόρο).

Στην Ελλάδα υδρογραφικά πλοία διαθέτουν τόσο η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού όσο και το ΕΛΚΕΘΕ.

Τα υδρογραφικά του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικου είναι: