Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Πληροφορίες
Σύσταση: 21 Ιουνίου 2012
Διάλυση: 25 Ιουνίου 2013
Διάδοχος: Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Έδρα: Οδός Νίκης 5 - 7, Αθήνα
Ιστοσελίδα: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.ΑΝ.ΥΠ.) συστάθηκε στις 21 Ιουνίου 2012, μετά από πρόταση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, και ήταν εθνικός φορέας του ελληνικού κράτους.

Ήταν το 6ο στη σειρά τάξης των υπουργείων, σύμφωνα με την απόφαση Υ4/21.6.2012 του πρωθυπουργού.

Υπουργός του ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης και αναπληρωτής υπουργός ο Σταύρος Καλογιάννης.

Συγκρότηση Επεξεργασία

Το υπουργείο συγκροτήθηκε από τις υπηρεσίες των τέως υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εκτός από τις υπηρεσίες που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, που μεταφέρθηκε από το τέως Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Ηγεσία υπουργείου Επεξεργασία

Την ηγεσία του υπουργείου αποτελούσαν οι:

Διατελέσαντες υπουργοί Επεξεργασία

Ονοματεπώνυμο Έναρξη θητείας Λήξη θητείας Κυβέρνηση Σημειώσεις
Κωστής Χατζηδάκης 21 Ιουνίου 2012 25 Ιουνίου 2013 Κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά 2012 Σύσταση Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενικές γραμματείες Επεξεργασία

  • Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (Ε.Σ.Π.Α.)
  • Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
  • Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.)
  • Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.)
  • Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Γ.Γ.Κ.)
  • Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.)
  • Γενική Γραμματεία Μεταφορών
  • Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)
  • Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία