Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

υπουργείο της Ελλάδας
Πληροφορίες
Σύσταση: 27 Ιουνίου 2011
Διάλυση: 21 Ιουνίου 2012
Διάδοχος:
Έδρα: Οδός Νίκης 5 - 7, Αθήνα
Ιστοσελίδα: Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (2011-2012) δημιουργήθηκε στις 27 Ιουνίου 2011 με τη συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. Το Υπουργείο έδρευε στην οδό Νίκης 5-7 στην Αθήνα.

Στις αρμοδιότητες του Υπουργείου περιλαμβάνονταν κυρίως οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) (πρώην Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), οι κρατικές ενισχύσεις, οι κρατικές προμήθειες, οι συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), οι πολιτικές για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τον ανταγωνισμό, η ναυτιλία, η νησιωτική πολιτική και η αλιεία.

Τελευταίος Υπουργός ήταν ο Ιωάννης Στουρνάρας. Στις 21 Ιουνίου 2012 το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καταργήθηκε και υπηρεσίες του συγχωνεύτηκαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Ιστορία Επεξεργασία

  • Στις 3 Αυγούστου 1976 με το Ν. 400/1976 το Υπουργείο Συντονισμού και Προγραμματισμού μετονομάστηκε σε Υπουργείο Συντονισμού.
  • Στις 2 Ιουλίου 1982 με το Ν. 1266/1982 το Υπουργείο Συντονισμού μετονομάστηκε σε Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
  • Στις 21 Μαρτίου 2002 με το Π.Δ. 81/2002, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Κ. Σημίτη, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συγχωνεύθηκε με το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
  • Στις 7 Οκτωβρίου 2009 με το Π.Δ. 185/2009, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με την ταυτόχρονη ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, μετονομάστηκε σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και συγχωνεύθηκαν σε αυτό τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
  • Στις 28 Σεπτεμβρίου 2010 με το Π.Δ. 96/2010, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου, συνεστήθη το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας συγκροτούμενο από υπηρεσίες που αποσπάστηκαν, μεταξύ άλλων, και από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Παρά τις συγκεκριμένες αλλαγές και την εξαγγελία για μετονομασία του Υπουργείου σε "Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας", δε δημοσιεύθηκε ποτέ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετική πράξη.
  • Στις 27 Ιουνίου 2011 με το Π.Δ. 65/2011, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συγχωνεύθηκε με το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
  • Στις 21 Ιουνίου 2012 με το Π.Δ. 85/2012,[1] μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Α. Σαμαρά, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συγχωνεύθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Διάστημα Ονομασία
1974-1976 Υπουργείο Συντονισμού και Προγραμματισμού
1976-1982 Υπουργείο Συντονισμού
1982-2002 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
2002-2009 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
2009-2011 Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
2011-2012 Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
2012-2013 Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
2013-..... Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Διατελέσαντες Υπουργοί Επεξεργασία

Όνομα Έναρξη Θητείας Λήξη Θητείας Κυβέρνηση Σημειώσεις
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης 27 Ιουνίου 2011 11 Νοεμβρίου 2011 Κυβέρνηση Γεωργίου Α. Παπανδρέου 2009 Σύσταση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης 11 Νοεμβρίου 2011 7 Μαρτίου 2012 Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου 2011
Άννα Διαμαντοπούλου 7 Μαρτίου 2012 17 Μαΐου 2012 Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου 2011
Ιωάννης Στουρνάρας 17 Μαΐου 2012 21 Ιουνίου 2012 Υπηρεσιακή κυβέρνηση Παναγιώτη Πικραμμένου 2012

Παραπομπές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία