Υπουργείο Συντονισμού και Προγραμματισμού

Το Υπουργείο Συντονισμού και Προγραμματισμού δημιουργήθηκε το 1973 και καταργήθηκε το 1976-7. Αντικατέστησε το Υπουργείο Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής και την 24η Σεπτεμβρίου 1973[1] από την δικτατορική κυβέρνηση Παπαδόπουλου, ως μέρος της συνολικότερης αναδιοργάνωσης, μέρος του σχεδίου φιλελευθεροποίησης της Χούντας, ένα μήνα πριν αυτή δώσει τη θέση της στην Κυβέρνηση Μαρκεζίνη.

Τον Αύγουστο του 1977 το Υπουργείο Συντονισμού και Προγραμματισμού μετονομάστηκε και αντικαταστάθηκε από το Υπουργείο Συντονισμού, ο οργανισμός του οποίου περιγράφηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθ. 816 του 1977.[2]

Ιστορία Επεξεργασία

Διάστημα Ονομασία
1971-1972 Υπουργείο Κυβερνητικής Πολιτικής
1972-1973 Υπουργείο Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής
1973-1976 Υπουργείο Συντονισμού και Προγραμματισμού
1976-1982 Υπουργείο Συντονισμού

Ρόλος του Υπουργείου Επεξεργασία

Το υπουργείο ήταν ο κεντρικός επιτελικός φορέας της κυβέρνησης, ορίζοντας τη χάραξη της γενικής κατεύθυνσης της κυβερνητικής πολιτικής συντονίζοντας ιδιαίτερα τα οικονομικά υπουργεία. Ήταν υπεύθυνο για θέματα πολιτικής τιμών και εισοδημάτων, ισοζυγίου πληρωμών αλλά και για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς. Μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν υπεύθυνο για τη συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).[1]

Επόπτευε τους εξής φορείς:[1]

Το 1976, καταργήθηκαν οι εξής Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου:[4]

  • Γενική Διεύθυνσις Γενικού Προγραμματισμού και Συντονισμού
  • Γενική Διεύθυνσις Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

και δημιουργήθηκαν οι:

  • Γενική Διεύθυνσις Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
  • Γενική Διεύθυνσις Σχέσεων Ελλάδος και Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ενώ παρέμεινε η:

  • Γενική Διεύθυνσις Εθνικών Λογαριασμών

Υπουργοί Συντονισμού και Προγραμματισμού (1973-1977) Επεξεργασία

Όνομα Διάρκεια θητείας Κυβέρνηση
Αθανάσιος Καψάλης 1973 Κυβέρνηση Σπύρου Μαρκεζίνη 1973 (δικτατορική κυβέρνηση)
Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος 1973-74 Κυβέρνηση Αδαμαντίου Ανδρουτσόπουλου 1973 (δικτατορική κυβέρνηση)
Ξενοφών Ζολώτας 24 Ιουλίου 1974 - 21 Νοεμβρίου 1974 Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας 1974
Παναγιώτης Παπαληγούρας 21 Νοεμβρίου 1974 - 28 Νοεμβρίου 1977 Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή 1974

Αναφορές Επεξεργασία