Η Φαρμακοδυναμική αποτελεί έναν από τους κλάδους της Φαρμακολογίας και ασχολείται με το μηχανισμό δράσης μίας ουσίας (ενός φαρμάκου) και λιγότερο με τη δράση του φαρμάκου αυτού στον οργανισμό, αυτή καθεαυτή. Το αντικείμενο της έγκειται στο μηχανισμό αλληλεπίδρασης της ουσίας με τα κύτταρα-στόχους με ειδικούς υποδοχείς που βρίσκονται είτε στην κυτταρική επιφάνεια είτε στον πυρήνα. Επίσης υπάρχει κατηγορία φαρμάκων που αλληλεπιδρά με ειδικά μακρομόρια όπως είναι τα ένζυμα. Σε κάθε περίπτωση ο σχηματισμός του συμπλέγματος φαρμάκου-υποδοχέα οδηγεί σε μια βιολογική απάντηση και το μέγεθος της απάντησης είναι ανάλογο προς το πλήθος των συμπλεγμάτων φαρμάκων-υποδοχέα δηλαδή ισχύει:

Φάρμακο + Υποδοχέας <---> Σύμπλεγμα φαρμάκου-υποδοχέα ---> Βιολογική Δράση

  • Φαρμακολογία 3η έκδοση των Richard A. Harvey και Pamela C. Champe