Δεν υπάρχει μια επίσημη ή ντε φάκτο πρότυπη Φλαμανδική γλώσσα (Vlaams). Ωστόσο, ο όρος «Φλαμανδικά» μπορεί να αναφερθεί ως επιθετικός προσδιορισμός στις πολλές διαλέκτους και ως ουσιαστικό σε μερικές περισσότερα γενικώς χρησιμοποιούμενες ποικιλίες της Ολλανδικής γλώσσας ομιλούμενες κυρίως στη Φλάνδρα και στις γειτονικές περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα, η κατ' ουσίαν «βελγική διάλεκτος» των ολλανδικών (ολλ. tussentaal) έχει τέσσερα επιμέρους παρακλάδια: τη διάλεκτο που ομιλείται στη Βραβάντη (συνυπολογίζεται και η διάλεκτος της Αμβέρσας), τη διάλεκτο των Ανατολικών Φλαμανδικών, τα Δυτικά Φλαμανδικά και τέλος τα Λιμβουργιανά.

Αν και στο παρελθόν ο όρος «Φλαμανδικά» χρησιμοποιούνταν για την περιγραφή της καθομιλουμένης στην ιστορική περιοχή της Φλάνδρας, στις μέρες μας η μόνη επίσημη γλώσσα είναι τα Ολλανδικά.

Πηγές και Παραπομπές

Επεξεργασία