Η Φραγκονία ή Φρανκονία είναι ιστορική περιοχή της Γερμανίας στη Βαυαρία, που σήμερα διαιρείται στις διοικητικές περιοχές: Άνω Φραγκονία με 1.250.000 κατoίκους, Κάτω Φραγκονία με 1.100.500 κατοίκους και Μέση Φραγκονία με 1.400.000 κατοίκους. Η Φραγκονία, αρχικά περιφέρεια του βασιλείου του Λουδοβίκου του Ευσεβή, κηρύχτηκε δουκάτο το 840. Κατά τον 9ο αιώνα, στη Φραγκονία επικρατούσαν δύο αντιμαχόμενες οικογένειες, οι Μπάμπενμπερκ και οι Κονραδίνοι, των οποίων οι συγκρούσεις προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στη χώρα. Τελικά οι Κονραδίνοι επικράτησαν κατά το τέλος της βασιλείας του Αρνούλ. Το 1500 η Φραγκονία έγινε μέρος της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και το 1814 περιήλθε στη Βαυαρία.

Επαρχίες στη Γερμανία, οι οποίες βρίσκονται κυρίως (μπλε) ή εν μέρει (πράσινο) στην περιοχή της Φραγκονίας

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία